THỨ NĂM TUẦN 6 PS

“Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ:
Ít lâu nữa anh em sẽ không còn trông thấy Thầy,
rồi ít lâu nữa anh em lại thấy Thầy” (Ga 16, 16-20)

   1/ Ít lâu nữa không thấy Thầy… Chúa có ý nói:

- Người sắp ra đi chịu nạn chịu chết, chịu mai táng trong lòng đất. (không thấy Thầy nữa)

- Người sẽ về trời với Cha (không thấy Thầy trên trần gian nữa).

   2/ Ít lâu nữa “lại thấy Thầy” Chúa có ý nói:

- Ba ngày sau khi chết Chúa sẽ sống lại, gặp các ông. (lại thấy Thầy)

- Một thời gian ngắn sau khi Chúa về trời, (trong vòng 50 năm) các ông cũng lần lượt về trời. (Lại thấy Thầy)

   3/ Hậu quả lời Chúa tuyên bố:

- Thầy chịu chết: đau buồn, sợ hãi vô cùng; Thầy sống lại, gặp gỡ Thầy: vui mừng vô cùng.

- Thầy rời bỏ các ông mà về trời: đau buồn, lo sợ vô cùng vì không có Thầy trực tiếp dạy dỗ, đối đầu với quyền lực ma quỷ và các lãnh đạo Do Thái, Roma… Thực sự các ông đã bị bắt bớ, chịu đủ mọi hình khổ, cuối cùng chịu chết vì rao giảng danh Thầy. (vác thánh giá theo Thầy)

   Thế nhưng gặp lại Thầy trên thiên đàng… còn niềm vui nào lớn hơn?

   Thầy đi dọn chỗ cho chúng con… và sẽ đón chúng con để Thầy ở dâu, chúng con cũng ở đó với Thầy      (Ga 14, 2-4).

   Điều quan trọng là phải can đảm chấp nhận “cùng chết với Thầy” thì mới “sống lại với Thầy”; “cùng chịu khổ với Thầy” thì mới “cùng hiển trị với Thầy” (2 Tm 2, 11).

   Ai không chấp nhận công thức này thì: Đi chỗ khác chơi.

   Thánh giám mục Y, tử đạo tại VN nói với quan tống đốc: “Nếu Quan tha tôi, tôi cám ơn Quan. Nếu vì Đạo mà quan giết tôi thì tôi đội ơn quan vô vàn” (vì tôi được về với Đấng tôi yêu mến, tôn thờ).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo