KÍNH NHỚ THÁNH PIO NĂM DẤU

NGUỒN ĐƯỢC LẤY TỪ https://hddmvn.net/loi-nhan-nhu-cua-cha-thanh-pio-nam-dau/

THỨ NĂM TUẦN 25 TN

“Ông Gioan ta đã chém đầu rồi vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế” (Lc 9, 7-9)…

THỨ TƯ TUẦN 25 TN

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 1-6) 1/ Tông đồ có nghĩa…

THỨ HAI TUẦN 25 TN

“Đèn được đặt trên đế để những ai đi vào nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8, 16-18)    1/ “Chúa là nguồn ánh…

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo