Chúa nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa năm B - Nhu Cầu Số Một (Mc 14,12-16.22-26)
Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria  - Thứ bẩy sau Chúa Nhật II sau Lễ Hiện Xuống
Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo