Tin Tức Giáo Xứ

CHÚA NHẬT 26 TN B

  (Mc 9, 38-43.45.47-48) “Ai cho anh em 1 chén nước lã vì lẽ anh em thuộc về Đức Kitô, thì người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu”    1/ Chén nước lã giá trị vật chất quá ít, chả đáng gì...    2/ Nó trở nên giá trị nếu được thành tâm ban phát hay chia sẻ.    3/ Giá trị được nâng cao gấp bội nếu đối tượng…

THỨ BẢY TUẦN 25 Thường niên

“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời... Các ông sợ, không dám hỏi lại Người về lời ấy” (Lc 9, 43-45)    1/ Đây là lần thứ hai, bằng lời nói, Chúa Giêsu báo trước về cuộc khổ nạn để cứu chuộc.    2/ Chúa hé mở thêm chút nữa “Bí mật hay Mầu nhiệm Messia - Đấng Cứu Thế”... Các tông đồ vẫn chưa hiểu…

THỨ SÁU TUẦN 25 Thường niên

“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa” (Lc 9, 18-22)                1/ Các con bảo Thầy là ai? Điều này mới quan trọng còn thiên hạ bảo thầy là ai chẳng quan trọng mấy.    2/ Trả lời trúng tức là đã biết Thầy và nhận ra mối tương quan giữa Thầy và mình, giữa mình và Thầy. Thầy làm gì cho mình và mình phải…

THỨ NĂM TUẦN 25 Thường niên

“Ông Gioan ta đã chém đầu rồi vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế” (Lc 9, 7-9)    1/ Vua Hêrôđê là điển hình của sự gian ác.    2/ Chém đầu ông Gioan, người công chính, đã nhắc bảo mình đừng phạm tội loạn luân mà không một chút hối hận.    3/ Tội lỗi của mình ngập đầu, bỉ ổi như…

THỨ TƯ TUẦN 25 Thường niên

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 1-6) 1/ Tông đồ có nghĩa là Người được sai đi.    2/ Trong Giáo Hội Công Giáo, ai làm công tác nào cũng đều phải được sai đi. Một thầy giúp xứ tới giúp xứ nào cũng phải có thư giới thiệu hay “bài sai”.    3/ Ngày nay có nhiều…

Lễ kính Thánh Matthêu thánh sử

NGÀY 21 THÁNG 09   (Mt 9, 9-13) “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, kẻ đau yếu mới cần”    1/ Kỳ thị là tật xấu thâm căn cố đế của con người, xưa cũng như nay và cho đến tận thế. Chỉ có ai tin theo Chúa Giêsu và sống lý tưởng của Người thì mới sửa được tính xấu này.    “Trong Đức Kitô không còn Do…

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN XXV TN

(Lc 8, 16-18) “Đèn được đặt trên đế để những ai đi vào nhìn thấy ánh sáng”

CHÚA NHẬT 25 TN B

  “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời,      họ sẽ giết Người và 3 ngày sau Người sẽ sống lại... (Mc 9, 30-37 Các tông đồ không hiểu điều đó... lại còn cãi nhau xem “Ai lớn hơn...”    1/ Người ta vẫn nói: “chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ”. Đây là lần thứ hai Chúa Giêsu báo trước cuộc thương khó…

CHÚA NHẬT 25 TN A

“Phải chăng vì thấy Tôi tốt bụng mà các anh ghen tức?” (Mt 20, 1-16)    1/ Không ai tốt bụng như ông chủ: 5 giờ chiều còn ra thuê thợ, trả công hậu hĩ... vì thương họ không có việc làm.    2/ Trả công người đến làm sau hết cũng bằng người đến làm trước hết mà không bất công... chỉ tỏ ra lòng nhân hậu…

THỨ BẢY TUẦN 24 Thường miên

“Hạt rơi vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. (Lc 8, 4-15)    1/ Người gieo là Chúa Giêsu, hạt giống là Lời Chúa, không gian để giao là thế gian này.    2/ Người gieo kỳ lạ đem hạt giống quý giá, đắt đỏ gieo tứ tung, gieo hào phóng: cả vệ đường, đất sỏi đá, bụi gai...…

NGÀY 14 THÁNG 09

  Lễ Suy Tôn Thánh Giá  (Ga 3, 13-17) “Ai tin thì được cứu độ, ai không tin thì đã bị lên án”    1/ Tin vào Đức Giêsu Kitô là cực kỳ quan trọng vì “Người ta được nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô, không phải vì làm những điều luật dạy”    (Rm 3, 28).    2/ Xưa trong hoang địa, dân kêu trách…

THỨ BẢY TUẦN 23 Thường niên

“Tại sao anh chị em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà lại không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6, 43-49)    1/ Lời nói, lời cầu, lời tuyên xưng... ví như cây.    2/ Việc làm, đời sống..ví như trái.    3/ Cây tốt sẽ sinh trái tốt. Cây xấu sẽ sinh trái xấu. Không ai hái được trái vả nơi bụi gai hay chùm nho nơi…

THỨ BẢY TUẦN 24 Thường niên

  “Hạt rơi vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. (Lc 8, 4-15)    1/ Người gieo là Chúa Giêsu, hạt giống là Lời Chúa, không gian để giao là thế gian này.    2/ Người gieo kỳ lạ đem hạt giống quý giá, đắt đỏ gieo tứ tung, gieo hào phóng: cả vệ đường, đất sỏi đá, bụi…

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN XXIII TN

(Lc 6, 39-42) “Mù mà lại dắt mù sao?Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố”

SUY NIỆM LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN XXIII TN

(Lc 6, 27-38) “Anh chị em hãy có lòng nhân từ như Cha anh chị em là Đấng Nhân Từ... Đừng kết án để khỏi bị kết án... Hãy cho thì sẽ được cho lại... Đấu đầy đong đi thì đấu đầy đong lại...”

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo