Tin Tức Giáo Xứ

KÍNH NHỚ THÁNH PIO NĂM DẤU

NGUỒN ĐƯỢC LẤY TỪ https://hddmvn.net/loi-nhan-nhu-cua-cha-thanh-pio-nam-dau/

THỨ NĂM TUẦN 25 TN

“Ông Gioan ta đã chém đầu rồi vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế” (Lc 9, 7-9)    1/ Vua Hêrôđê là điển hình của sự gian ác.   2/ Chém đầu ông Gioan, người công chính, đã nhắc bảo mình đừng phạm tội loạn luân mà không một chút hối hận.   3/ Tội lỗi của mình ngập đầu, bỉ ổi như…

THỨ TƯ TUẦN 25 TN

“Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 1-6) 1/ Tông đồ có nghĩa là Người được sai đi.   2/ Trong Giáo Hội Công Giáo, ai làm công tác nào cũng đều phải được sai đi. Một thầy giúp xứ tới giúp xứ nào cũng phải có thư giới thiệu hay “bài sai”.   3/ Ngày nay có nhiều…

THỨ HAI TUẦN 25 TN

“Đèn được đặt trên đế để những ai đi vào nhìn thấy ánh sáng” (Lc 8, 16-18)    1/ “Chúa là nguồn ánh sáng” (Tv 26, 1).   2/ Chúa Giêsu là ánh sáng: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người” (Ga 1, 9).   3/ Chúa Giêsu tự xưng: “Tôi là ánh sáng thế gian ai đến với Tôi sẽ…

THỨ BẢY TUẦN 24 TN

“Hạt rơi vào đất tốt, đó là kẻ nghe Lời Chúa và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”. (Lc 8, 4-15)    1/ Người gieo là Chúa Giêsu, hạt giống là Lời Chúa, không gian để giao là thế gian này.   2/ Người gieo kỳ lạ đem hạt giống quý giá, đắt đỏ gieo tứ tung, gieo hào phóng: cả vệ đường, đất sỏi đá, bụi gai...…

THỨ SÁU TUẦN 24 TN

“Các bà cùng đi với Chúa Giêsu và nhóm 12. Các bà đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các Ngài” (Lc 8, 1-3)    1/ Các bà đây không phải nhóm nữ tông đồ, mà là những người tin Chúa, theo đường lối Chúa. Việc đồng hành với Chúa và các môn đệ chỉ có tính nhất thời “chốc lát và một đoạn đường” mà thôi.   2/…

THỨ NĂM TUẦN 24 TN

  “Tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều”                                                   (Lc 7, 36-50)    1/ Chúa Giêsu cũng có bạn thuộc nhóm Pharisêu... Ông Simon. Người đã tới nhà ông dùng bữa (Người Pharisêu luôn đối nghịch với Chúa).   2/ Người tội lỗi đến…

THỨ TƯ TUẦN 24 TN

“Chúng tôi thổi sáo mà các anh không nhẩy múa. Chúng tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than” (Lc 7, 31-35)    1/ Luôn có sự đối nghịch giữa Chúa Giêsu và thế gian, giữa tinh thần của Chúa Giêsu và tinh thần thế gian, giữa lối sống và công việc của Chúa Giêsu với lối sống và công việc của thế…

NGÀY 15 THÁNG 09 Lễ Nhớ Đức Mẹ Sầu Bi

  “Đứng gần Thập giá Chúa Giêsu, có Mẹ Người, chị của Mẹ Người, bà Maria vợ ông Clôpat và bà Maria Mađala... ” (Ga 19, 25-27 hoặc Lc 2, 33-35)   Nếu xét Kỷ lục Guinness thì Ðức Maria chiếm 3 kỷ lục: 1/ Diễm Phúc nhất trong mọi người nữ. 2/ Người Mẹ đau khổ nhất trong các bà mẹ. 3/ Người can trường nhất…

NGÀY 14 THÁNG 09 Lễ Suy Tôn Thánh Giá

(Ga 3, 13-17) “Ai tin thì được cứu độ, ai không tin thì đã bị lên án”

CHÚA NHẬT 24 TN A

“Thầy không bảo là 7 lần nhưng là 70 lần 7” (Mt 18, 11-35)                 1/ “Quá tam ba bận” đã là nhiều, tha tới 7 lần thì quá nhân từ... nhưng Chúa đòi tha 70 lần 7 (tức là tha hoài, tha mãi) thì chỉ ai thật sự giống Chúa mới làm được (vì Chúa nhân từ vô cùng, chỉ biết thứ tha thôi...)   2/ Dụ ngôn…

THỨ BẢY TUẦN 23 TN

“Tại sao anh chị em gọi Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! mà lại không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6, 43-49)    1/ Lời nói, lời cầu, lời tuyên xưng... ví như cây.   2/ Việc làm, đời sống..ví như trái.   3/ Cây tốt sẽ sinh trái tốt. Cây xấu sẽ sinh trái xấu. Không ai hái được trái vả nơi bụi gai hay chùm nho nơi…

THỨ SÁU TUẦN 23 TN

“Mù mà lại dắt mù sao?Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố” (Lc 6, 39-42)                 1/ Chúa Giêsu mượn hình ảnh mù lòa thể lý để nói về sự mù lòa tinh thần hay linh hồn.   2/ Tinh thần, linh hồn không biết Chúa là mù lòa. Những người không biết Chúa thờ lạy hết thần này tới thần kia... thờ cả súc…

THỨ NĂM TUẦN 23 TN

“Anh chị em hãy có lòng nhân từ như Cha anh chị em là Đấng Nhân Từ... Đừng kết án để khỏi bị kết án... Hãy cho thì sẽ được cho lại... Đấu đầy đong đi thì đấu đầy đong lại...” (Lc 6, 27-38)      1/ Điều dễ làm nhất là yêu kẻ yêu mình. Điều khó làm nhất là yêu kẻ thù mình.   2/ Chúa Giêsu cho biết Tân…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI

GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU Website: tansachau.com Tháng 08 năm 2020 STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 01 Ông Trùm Cường K 4 200.000 02 Bé Kim Long KT2B 200.000 03 Chị Ng T T Tâm Q1 1.000.000 04 AC Khiêm Nhung K 3 500.000 05 Ân Nhân T.C.L 300.000 06 Ông Bà Mão K 3 1.000.000 07 Ân Nhân K 5 500.000 08 Giuse Phán…

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo