Tin Tức Giáo Xứ

THỨ BA TUẦN 2 TN

“Ngày Sabat được tạo ra cho loài người chứ không phải loài người cho ngày Sabat. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sabat” (Mc 2, 23-28)    1/ Kính Thánh nói: Thiên Chúa tạo dựng trời đất, muôn vật trong 6 ngày. Ngày thứ bẩy (Sabat) Ngài nghỉ ngơi. Ngài truyền cho mọi loài giữ ngày Sabat.    2/…

THỨ HAI TUẦN 2 TN

“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại ăn chay khi chàng rể còn đang ở với họ sao?” (Mc 2, 18-22)    1/ Chúa Giêsu và các tác giả Kinh Thánh đều ví Nước trời, hạnh phúc thiên đàng… như là một đại tiệc. - Nước Trời giống như vua kia làm Tiệc cưới cho hoàng tử… - Ngày ấy Thiên Chúa sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc…

CHÚA NHẬT 2 TN B

  “Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông Gioan nói với 2 môn đệ: Đây là Chiên Thiên Chúa… hai môn đệ liền theo Đức Giêsu…” (Ga 1, 35-42)    1/ Chiên Thiên Chúa ám chỉ chiên vượt qua bị sát tế lấy máu bôi lên bạo cửa nhà Do Thái. Thấy dấu này Thiên Thần vượt qua để chỉ vào trừng phạt người Ai Cập… dân Do…

THỨ BẢY TUẦN 1 TN

  “Chúa đi ngang qua, thấy ông Lêvi đang ngồi thu thuế, Chúa bảo: Hãy theo tôi… Ông liền đứng dậy đi theo Người” (Mc 2, 13-17) (Mc 2, 13-17)    1/ Chúa Giêsu không ngại nhận một người thu thuế (bị liệt vào hàng tội lỗi) vào đoàn tông đồ của Chúa.    2/ Chúa muốn cho mọi người biết mọi người đều được…

THỨ SÁU TUẦN 1 TN

“Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: Này con! Tội con được tha rồi… Mấy kinh sư nghĩ Chúa nói lời phạm thượng… Chúa Giêsu phán: Để các ông biết ở dưới đất Con Người có quyền tha tội. Người truyền cho kẻ bại liệt: Đứng dậy, vác chõng mà về… anh ta liền đứng dậy ngay…” (Mc 2 1-12)    1/…

THỨ NĂM TUẦN 1 TN

“Khi ấy, có một người mắc bệnh phong đến gặp   Đức Giêsu, anh quỳ gối van xin: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể cho tôi được khỏi bệnh. Chúa Giêsu nói: Tôi muốn, anh hãy khỏi bệnh” (Mc 1, 40-45)    1/ Quỳ gối là cử chỉ của lòng tin tưởng tôn thờ.    2/ Thái độ của người bệnh phong là thái độ rất khiêm tốn,…

THỨ TƯ TUẦN 1 TN

“Đức Giêsu chữa nhiều người mắc đủ các bệnh tật  và trừ nhiều quỷ mà không cho chúng nói…Vì chúng biết Người là ai” (Mc 1, 29-39)    1/ Chúa Giêsu không phải là bác sỹ, Ngài đến để rao giảng Tin Mừng chứ không phải để trị bệnh cho dân.    2/ Trong khi rao giảng Chúa Giêsu chữa các bệnh tật với mục đích:…

THỨ HAI TUẦN 1 TN

“Thời kỳ đã mãn, nước Thiên Chúa đã tới gần, anh chị em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. (Mc 1, 14-20)    1/ Đây là bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu.    2/ Có hai điều kiện để được vào nước trời (được cứu độ, được rỗi linh hồn.) - Sám hối. - Tin vào Tin mừng.    3/ Sám hối là nhận biết tội lỗi là…

CHÚA NHẬT CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

  “Hồi ấy Đức Giêsu được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan...” (Năm A: Mt 3, 13-17; năm B: Mc 1, 7-11;     năm C: Lc 3, 15-16. 21-22)    1/ Phép Rửa này có phải Phép Rửa Tội không? - Không, đây chỉ là nghi lễ thanh tẩy mà Do Thái giáo và nhiều tôn giáo khác vẫn làm...    2/ Tại sao Chúa Giêsu…

THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH

“Người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 22- 30)    1/ “Người ta không tiếp nhận gì mà không phải bởi Trời ban cho”. Lời dạy của Thánh Gioan tẩy giả giống y lời dạy của Chúa Giêsu khi trả lời cho quan Philatô: “Ngài chẳng có quyền gì trên tôi nếu Trời chẳng ban cho Ngài” (Ga 19, 11).    2/ Gioan…

THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH

     “Thưa Ngài! Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Lc 5, 12- 16)    1/ Người bệnh phong rất khiêm tốn, anh tiến đến “bái lạy Chúa Giêsu”.    2/ Lời cầu xin của anh “rất dễ thương” nói lên lòng tin tưởng, phó thác hoàn toàn: “nếu Ngài muốn”.    3/ Dĩ nhiên phải hiểu rằng nếu Chúa không…

THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH

 “Thần khí Chúa ngự trên tôi, Người xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... cho người mù được thấy, kẻ ở tù được tha... ” (Lc 4, 14- 22)    1/ Công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu đã được cài đặt từ xa xưa. 800 năm trước Chúa Giêsu, tiên tri Isaia đã loan báo: “Thần khí…

THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH

“Nếu quả là Thầy, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy... Chúa bảo: Cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống  đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu... nhưng thấy gió thổi mạnh, ông sợ... và chìm xuống... ” (Mc 6, 45- 52)    1/ Đi trên mặt nước? Từ tạo thiên lập địa tới nay và từ nay tới…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 12 NĂM 2020

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM NHÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU Website : tasachau.com tháng 12 năm 2020 STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 01 Anh chị Dũng K 3 1.000.000 02 Bà Út K 3 100 kg gạo 03 Ân nhân   50 kg gạo 04 Giò Chả Tân Hương P.V.H 200 kg gạo 05 Anh chị Khiêm Nhung K 3 500.000 06 Nguyễn…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo