Thông Báo

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 11/2019

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 ÔB Lê Thị Vượng 414/2/2 ĐBP. Q10 100 USD 2 ÔB Giuse Maria Dung K2 3.000.000 3 ÔB Giuse Maria Nhẽ K4 3.000.000 4 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200 USD 5 AC Giang Hiếu CaLi 200 USD 6 ÔB Phạm Thái Hòa K3 500.000 7 Bà Maria Bích K6 200.000 8 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200.000 9 ÔB Trùm…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 11/2019

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 ÔB Lê Thị Vượng 414/2/2 ĐBP. Q10 100 USD 2 ÔB Giuse Maria Dung K2 3.000.000 3 ÔB Giuse Maria Nhẽ K4 3.000.000 4 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200 USD 5 AC Giang Hiếu CaLi 200 USD 6 ÔB Phạm Thái Hòa K3 500.000 7 Bà Maria Bích K6 200.000 8 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200.000 9 ÔB Trùm…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 11/2019

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 ÔB Lê Thị Vượng 414/2/2 ĐBP. Q10 100 USD 2 ÔB Giuse Maria Dung K2 3.000.000 3 ÔB Giuse Maria Nhẽ K4 3.000.000 4 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200 USD 5 AC Giang Hiếu CaLi 200 USD 6 ÔB Phạm Thái Hòa K3 500.000 7 Bà Maria Bích K6 200.000 8 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200.000 9 ÔB Trùm…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 8

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 Gia đình bé Minh Anh   1.500.000 2 ÔB trùm Hiếu K1 1.000.000 3 ÔB trùm Hòa K3 500.000 4 Cô Loan K6 500.000 5 Ân Nhân Gx Tân Chí Linh 300.000 6 ÔB trùm Bai K1 500.000 7 Bà Maria Bích K6 200.000 8 Anh chị Khiêm – Nhung K3 500.000 9 ÔB trùm Cường K4 200.000 10 Ông Ty K4…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 7

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 7

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 06/2019

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHAN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN NGUYỆN XIN THÁNH TÂM CHÚA GÌN GIỮ VÀ BAN NHIỀU ƠN LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN. Webside : tansachau.com Tháng 06 năm 2019. STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 01 B. Thạch Vĩnh K I 500.000 02 Em sinh viên   500.000 03 ÔB Trùm Cường K IV 200.000…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 05/2019

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU NGUYỆN CHÚA PHỤC SINH CHÚC LÀNH CHO QUÝ VỊ ÂN NHÂN THÁNG 05/2019   STT HỌ VÀ TÊN ĐIẠ CHỈ SỐ TIỀN 01 ÂN NHÂN   300.000 02 ÔB TRÙM CƯỜNG K 4 200.000 03 CHỊ THÚY K 1 500.000 04 Ô Giuse TRẦN ĐÔNG SƠ K 2 20 KG ĐƯỜNG 05 ÂN NHÂN Chợ Phạm…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP BỮA CƠM THÂN ÁI THÁNG 04/2019

NGUYỆN CHÚA PHỤC SINH CHÚC LÀNH CHO QUÝ VỊ ÂN NHÂN Tháng 04 năm 2019 STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 01 OB. VŨ VĂN MÃO K3 1.000 02 CHÁU NGHI THỊNH K1 1.000 03 AC. KHIÊM NHUNG K3 500.000 04 ÂN NHÂN K3 500.000 05 B. Maria HUỲNH THỊ BÍCH K6 200.000 06 ÔB TRÙM NGUYỄN THANH BAI K1 500.000 07 Ô HOÀNG SƠN K6…

TRANG WEB GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

Hiện nay trang web của Giáo xứ đã hoàn tất, nhưng vẫn còn nghèo nàn cả nội dung và hình thức. Rất mong những Anh Chị có khả năng về thiết kế web, viết bài, hiểu biết về Lời Chúa cùng cộng tác, cho trang web của giáo xứ ngày càng sinh động, hấp dẫn và phong phú hơn. Xin chân thành thân mời các Anh Chị…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

  Website : tansachau.com Tháng 03 năm 2019 STT HỌ và TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 01 B. NGUYỄN THỊ TẦN 85 ĐĐ. K 4 01 Tạ gạo 02 GIÒ CHẢ TÂN HƯƠNG   02 Tạ gạo 03 C. LƯU THỊ TRÚC K 1 20 Kg đường 04 ÔB TRÙM CƯỜNG K 4 200.000 05 C. BẠCH TUYẾT K 5 500.000 06 B. CẢNH K 1 1.000.000 07 C. LOAN K 6 600.000 08 ÔB. PHẠM…

Chương trình tuần Thánh

Chương trình tuần thánh giáo xứ Tân Sa Châu . 

© Copyright 2019-2020 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo