ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

Hoạt động thiện nguyện của Giới trẻ Giáo xứ Tân Sa Châu tại Nhà Thờ Dà Lơ Ngềt, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hội quán Emmaus - "Phục vụ là cho không. Phục vụ không cần đền đáp. Phục vụ ơn nghĩa không chờ".     

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

Ca đoàn Mẹ Lên Trời, Giáo xứ Tân Sa Châu

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

CA NHẬP LỄ Nghe MP3 Tải bài hát: tại đây   ĐÁP CA Nghe MP3: Tải bài hát: tại đây     DÂNG LỄ Nghe MP3 Tải bài hát: tại đây   HIỆP LỄ Nghe MP3:  Tải bài hát: Tại đây   KẾT LỄ Nghe MP3: Tải bài hát: tại đây      

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

    Nguồn hình ảnh và video: Thinh Dinh  

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

    Nguồn hình ảnh + Youtube: THINH DINH  

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

  CA NHẬP LỄ   Nghe MP3: CA NHẬP LỄ 2 - Lm. Nguyễn Văn Trinh _ Ca đoàn Mông Triệu _ Gx. Fatima Bình Triệu (128 kbps) Tải lời bài hát: tại đây   ĐÁP CA Nghe MP3: ĐÁP CA - TV 129 Lm. Kim Long (Youtube: Duy Hạnh)  Tải lời bài hát: tại đây   DÂNG LỄ Nghe MP3: DÂNG LỄ  Tải lời bài hát: tại đây   HIỆP LỄ…

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

TGPSG -- "Đoàn viên Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm phải mở rộng lòng mình ra yêu thương hết thảy mọi người, và là tấm gương sáng nơi gia đình và trong môi trường sống của mình."

ĐỌC BÀI VIẾT Ở ĐÂY

HOẠT ĐỘNG PHỤNG VỤ CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A và Kính trọng thể các thánh Tử đạo Việt Nam CÁC HOẠT ĐỘNG SAU THÁNH LỄ

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo