Thông báo: Khai giảng lớp giáo lý Dự tòng - Hôn nhân tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

Cộng đoàn Giáo xứ Tân Sa Châu

Thông báo: Khai giảng lớp giáo lý Dự tòng - Hôn nhân tháng 7 năm 2024 

 

  1. Lớp Giáo lý hôn nhân sẽ khai giảng vào ngày thứ Hai ngày 1 tháng 7 năm 2024 vào lúc 19 giờ 30. Một tuần học 2 buổi vào ngày thứ Hai và thứ Tư.
  2. Lớp Giáo lý dự tòng sẽ khai giảng vào ngày thứ Hai ngày 2 tháng 7 năm 2024 vào lúc 19 giờ 30. Một tuần học 2 buổi vào ngày thứ Ba và thứ Năm.

Thời gian học là 3 tháng. Ghi danh vào ngày khai giảng. Thông tin chi tiết xin liên hệ văn phòng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ.

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo