BÁC ÁI

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU - tháng 05 năm 2020

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN Website: tansachau.com Tháng 05 năm 2020 Stt Họ và tên Địa chỉ Số tiền 01 Ông Bà Trùm Cường K 4 400.000 02 Ân Nhân TCL 300.000 03 Bà Út K3 100 kg gạo 04 Anh chị Hoàng Gia Tộc K7 1.000.000 05 Bà Maria…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 4/2020

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 Mai Kim Dung Q3 1.000.000 2 A. Tỵ K4 1.000.000 3 A.Dũng K5 500.000 4 Bà Bích K6 200.000 5 Giáo dân A.Vịnh đưa K7 500.000 6 AC Bùi Quang Khôi 09/54 PVH 1.000.000 7 B.Nguyễn Thị Cường K6 50kg gạo DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHÂN…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 03/2020

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 Ân nhân Sx 76819 1.000.000 2 Ôb. Vũ Văn Mão K3 1.000.000 3 Ôb. Trùm Cường K4 200.000 4 Ân nhân TCL 300.000 5 Bà Cảnh K1 1.000.000 6 Anh Dũng K5 500.000 7 Ân nhân Cha phó đưa 300.000 8 Kim Long KT 2b 200.000 9 Bà Út K3 100 kg gạo 10 Bà Trùm Bai K1 1.000.000 11 GĐ Ô. Vũ…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 02 NĂM 2020

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 Bà trùm Bai K1 500.000 2 Anh Lân Canada 200 CAD 3 AC Trung Ngân USA 200 USD 4 AC Nhung Khiêm K3 500.000 5 Ôb Vũ Văn Mãi K3 1.000.000 6 Ân nhân TCL 300.000 7 Ôb trùm Cường K4 200.000 8 Chị Loan K6 500.000 9 Anh Dũng K5 500.000 10 Bà Maria Bích K6 200.000 11 Kim Long (KT…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 01/2020

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN Website: tansachau.com Tháng 02 năm 2020 STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 Chị Dung K3 500.000 2 Chị Thủy K3 50 kg gạo 3 Chị Vân K1 50 kg gạo 4 Ân nhân K3 2.000.000 5 Ac Hùng Thu Vk Úc K6 1.600.000 6 Phêrô…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 12/2019

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN Website: tansachau.com Tháng 12 năm 2019 STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 AC Mai Thanh Hải 117/134/16 NHC Q.BT 200 USD 2 C. Liên Q. BT 500.000 3 GĐ Chị Quân K1 2.000.000 4 Tiệm bánh Ema K5 500.000 5 B.Têrêsa…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 11/2019

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 ÔB Lê Thị Vượng 414/2/2 ĐBP. Q10 100 USD 2 ÔB Giuse Maria Dung K2 3.000.000 3 ÔB Giuse Maria Nhẽ K4 3.000.000 4 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200 USD 5 AC Giang Hiếu CaLi 200 USD 6 ÔB Phạm Thái Hòa K3 500.000 7 Bà Maria Bích K6 200.000 8 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200.000 9 ÔB Trùm…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 11/2019

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 ÔB Lê Thị Vượng 414/2/2 ĐBP. Q10 100 USD 2 ÔB Giuse Maria Dung K2 3.000.000 3 ÔB Giuse Maria Nhẽ K4 3.000.000 4 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200 USD 5 AC Giang Hiếu CaLi 200 USD 6 ÔB Phạm Thái Hòa K3 500.000 7 Bà Maria Bích K6 200.000 8 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200.000 9 ÔB Trùm…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 11/2019

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 ÔB Lê Thị Vượng 414/2/2 ĐBP. Q10 100 USD 2 ÔB Giuse Maria Dung K2 3.000.000 3 ÔB Giuse Maria Nhẽ K4 3.000.000 4 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200 USD 5 AC Giang Hiếu CaLi 200 USD 6 ÔB Phạm Thái Hòa K3 500.000 7 Bà Maria Bích K6 200.000 8 Ân nhân (C.Tho đưa) K2 200.000 9 ÔB Trùm…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 8

STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 1 Gia đình bé Minh Anh   1.500.000 2 ÔB trùm Hiếu K1 1.000.000 3 ÔB trùm Hòa K3 500.000 4 Cô Loan K6 500.000 5 Ân Nhân Gx Tân Chí Linh 300.000 6 ÔB trùm Bai K1 500.000 7 Bà Maria Bích K6 200.000 8 Anh chị Khiêm – Nhung K3 500.000 9 ÔB trùm Cường K4 200.000 10 Ông Ty K4…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 7

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 7

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 06/2019

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU CHAN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN NGUYỆN XIN THÁNH TÂM CHÚA GÌN GIỮ VÀ BAN NHIỀU ƠN LÀNH CHO QUÝ ÂN NHÂN. Webside : tansachau.com Tháng 06 năm 2019. STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 01 B. Thạch Vĩnh K I 500.000 02 Em sinh viên   500.000 03 ÔB Trùm Cường K IV 200.000…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI THÁNG 05/2019

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU NGUYỆN CHÚA PHỤC SINH CHÚC LÀNH CHO QUÝ VỊ ÂN NHÂN THÁNG 05/2019   STT HỌ VÀ TÊN ĐIẠ CHỈ SỐ TIỀN 01 ÂN NHÂN   300.000 02 ÔB TRÙM CƯỜNG K 4 200.000 03 CHỊ THÚY K 1 500.000 04 Ô Giuse TRẦN ĐÔNG SƠ K 2 20 KG ĐƯỜNG 05 ÂN NHÂN Chợ Phạm…

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN ĐÓNG GÓP BỮA CƠM THÂN ÁI THÁNG 04/2019

NGUYỆN CHÚA PHỤC SINH CHÚC LÀNH CHO QUÝ VỊ ÂN NHÂN Tháng 04 năm 2019 STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN 01 OB. VŨ VĂN MÃO K3 1.000 02 CHÁU NGHI THỊNH K1 1.000 03 AC. KHIÊM NHUNG K3 500.000 04 ÂN NHÂN K3 500.000 05 B. Maria HUỲNH THỊ BÍCH K6 200.000 06 ÔB TRÙM NGUYỄN THANH BAI K1 500.000 07 Ô HOÀNG SƠN K6…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo