VỀ NHÀ CHÚA

AI TÍN 19/10/2021

AI TIN TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITO PHỤC SINH CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ  ANH ĐAMINH  PHẠM QUỐC HIẾU SINH NĂM 1987  MẤT 17/10/2021  ĐỊA CHỈ 60 A BÙI THỊ XUÂN - GIÁO KHU III CỘNG ĐOÀN CẦU NGUỴEN CHO ANH.

AI TÍN - NGÀY 6/10

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ BÁO TIN CỤ BÀ LUCIA NGUYỄN THỊ HOA GIÁO KHU 3 Đã về bên Chúa ngày 5/10/2021 Cộng đoàn gx cầu nguyện cho bà sớm hưởng tôn nhan Chúa.  

AI TÍN - NGÀY 1/10

TRONG NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ PHỤC SINH GIÁO XỨ TRẬN TRỌNG BÁO TIN BÀ MARIA MAI THỊ TIN SINH 1958  GIÁO KHU II QUA ĐỜI NGÀY 25/09/2021 BÀ MARIA ĐÀO THỊ MẬN (BÀ CƠ) SINH 1928 - 2021  GIÁO KHU III QUA ĐỜI NGÀY 30/09/2021 CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO 2 LINH HỒN MARIA SỚM HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA.

AI TÍN 17/09/2021

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU AI TÍN  ÔNG GIUSE TRẦN VĂN HỘ  SỐ 95 ĐINH ĐIỀN  - GIÁO KHU 4  VỀ NHÀ CHA LÚC 18 G  NGÀY 17/09/2021  CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN CHO ÔNG.

© Copyright 2019-2022 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo