HÔN NHÂN

Phá thai và Quyền giải vạ tuyệt thông

Phá thai và Quyền giải vạ tuyệt thông  Lm. Gioan Bùi Thái Sơn  Ngày 30/12/2020   1- Thế nào là tội phá thai[1]? Sách Giáo Lý Chung nêu rõ: “Sự sống con người phải được tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ từ lúc được thụ thai… Ngay từ thế kỷ thứ nhất, Hội Thánh đã xác định phá thai là một tội ác… Cộng tác…

© Copyright 2019-2021 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo