Lễ kính Thánh Simon và Giuđa Tông Đồ

NGÀY 28 THÁNG 10

 

 (Lc 6,12-19)

 “Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, Ngài  thức suốt đêm
cầu nguyện, đến sáng Ngài kêu các môn đệ lại
và chọn 12 ông, gọi là tông đồ...”

   1/ Núi theo nghĩa thần học là nơi thần hiện, nơi gặp gỡ Thiên Chúa, lãnh chỉ thị của Người như Môsê lên Núi Sinai lãnh 2 bia đá thuở xưa.

   2/ Chúa Giêsu gặp gỡ Chúa Cha qua cả đêm cầu nguyện... sáng ra mới chọn 12 tông đồ... cho ta thấy công việc hệ trọng biết chừng nào (vì các Tông Đồ là nền tảng Giáo hội Công giáo)

   3/ Tông đồ có nghĩa là người được sai đi. Trước khi sai các ông đi Chúa cho các ông nghe và quan sát việc giảng dạy và chữa lành của Chúa: “Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông”.

   4/ Đông          đảo dân chúng từ Tia, Siđon, khắp miền Giuđê, miền duyên hải... kéo đến nghe Chúa giảng và xin được chũa lành bệnh tật, quỷ ám...

   5/ Dân chúng tin vào quyền năng Chúa và chứng kiến nhãn tiền khi họ tìm cách sờ vào Người, cảm nhận được năng lực phát ra từ Người, chữa lành mọi bệnh tật.

   6/ Chúng con tin Chúa là Đấng Quyền Năng. Chúa dùng quyền năng để chọn các tông đồ, thiết lập Giáo hội, sai các ông đi loan báo Tin mừng, ban quyền tha tội, trừ quỷ, chữa các bệnh tật cho các ông, để các ông nối nghiệp Chúa cứu rỗi mọi người cho đến tận thế.

   Lưu ý: Trong 12 tông đồ có 2 ông là anh em của Chúa (Mc 6, 3) nhưng không phải anh em ruột như các nhóm cải cách chủ trương, mà là anh em họ. Vì Thánh Luca ghi rõ: Giacôbê là con ông Alphê; Giuđa (không phải Giuđa Iscariôt) là con ông Giacôbê (c. 15-16).

   Các nhóm ly khai dựa vào cụm từ: “Anh em Chúa Giêsu là Giacôbê, Giosep, Simon và Giuđa” để phủ nhận tín điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh (Hãy nhớ: ngoài Giáo hội Công giáo không ai hiểu đúng Kinh Thánh).

 

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo