THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

“Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa
mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17, 11-19)

   1/ Mười người phong cùi... đứng đàng xa kêu lớn: “Lạy Thầy Giêsu! Xin dủ lòng thương chúng tôi”.

- Luật Môsê cấm tiếp cận người cùi để khỏi bị ô uế. Chúa Giêsu phá bỏ luật mang tính kỳ thị này. Ngài đến gần, thậm chí đặt tay trên họ...

- Chúa thấy lòng tin của họ Ngài bảo họ: “Hãy đi trình diện tư tế...

- Họ tin và đi ngay và họ đã được chữa lành. (Lời Chúa linh nghiệm chừng nào! Tin Lời Chúa là mọi sự mỹ mãn: Ông Phêrô: “Vâng lời Thầy con thả lưới” lập tức có mẻ cá lớn; Viên sỹ quan Rôma, bà góa Phênixi vâng Lời Chúa, đi về ngay... con họ được khỏi bệnh...)

- Trình diện tư tế? - Theo luật Môsê Tư Tế giữ vai trò bác sỹ: Quan sát hiện tượng bệnh lý và xác nhận: Cùi, phải biệt cư... hay đã khỏi bệnh được về với gia đình và cộng đoàn...

   2/ Bảo họ trình diện tư tế Chúa Giêsu có ý thử thách niềm tin của họ đồng thời muốn gởi đến các tư tế một Sứ điệp: “Đấng Cứu Thế quyền năng đã đến, phải đón nhận Người” (làm sao các tư tế lại không nhớ lời tiên tri Isaia: “Kẻ điếc nghe, người câm nói, kẻ què đi..người cùi..sạch”).

   3/ Tạ ơn Chúa là bổn phận của mọi loài thọ tạo... nhất là loài người... trong kinh Tiền Tụng chung số 4, Giáo hội xác nhận “Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng... nhưng việc cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa nhưng đem lại cho chúng con Ơn cứu độ”.

   4/ Thật đáng tiếc và đáng trách 9 người Do Thái nhận ơn mà không biết cám ơn... và đáng khen thay người Samaria trở lại, lớn tiếng tôn vinh Chúa và sấp mình trước Chúa Giêsu mà tạ ơn. Chúa Giêsu phiền trách họ: “Chín người kia đâu? không lành hết sao?... sao chỉ có người ngoại này trở lại cám ơn Chúa?... Đứng dậy về đi! đức tin anh đã cứu chữa anh”.

   Tất cả là hồng ân... từng giây từng phút Chúa đổ hồng ân trên chúng con... Xin cho chúng con nhận ra ơn Chúa và biết dâng lời cảm tạ.

***********

 “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la...” (Hải Linh).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo