THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS

“Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của Thầy
để họ đến Galilê. Họ sẽ gặp Thầy ở đó” (Mt 28, 8-15)

   1/ Phục Sinh là phép lạ vĩ đại nhất trong tất cả các phép lạ. Mới chỉ thấy dấu hiệu Chúa Phục Sinh qua dấu chỉ mồ trống, các bà đã rất đỗi vui mừng, chạy vội về báo tin cho các tông đồ.

   2/ Nhiệt tình của các bà được Chúa Giêsu đền đáp: cho các bà gặp Chúa trước tiên. Các bà chạy lại ôm chân Chúa và bái lạy.

   3/ Chúa truyền cho các bà về báo tin Phục sinh cho các tông đồ (vinh dự lớn lao). Các giáo phụ gọi các bà là “Tông đồ của các Tông đồ”. Các bà được chính Chúa sai đến với các ông, loan tin vui Chúa đã sống lại và báo luôn điểm hội ngộ Galilê. “Họ sẽ gặp Thầy ở đó”.

   4/ Tại sao lại là Galilê?

   Chính là để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia: Này đất Dơvulun và đất Neptali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giođan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong bóng tối tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu soi (Mt 4, 15-16).

   5/ Xưa Chúa sai các phụ nữ tin theo Chúa đem Tin Mừng cho các tông đồ. Nay Chúa cũng sai chúng ta đem Niềm Vui đến cho mọi người nhất là những người đau khổ, nghèo nàn, cô đơn, tật bệnh…

   Từ những niềm vui đời thường tới Niềm vui tin nhận Chúa Phục sinh để họ được hưởng niềm vui đời đời trong nước Chúa.

***********

Lạy Nữ vương thiên đàng hãy vui mừng - Alleluia


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo