NGÀY 31 THÁNG 05 - Lễ Ðức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave

“Em thật có phúc vì đã tin rằng
Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”  (Lc 1, 39-56)

   1/ Bà có phúc hơn mọi người nữ và hơn hết mọi người vì bà đã tin. Sau này Chúa cũng đã xác nhận: “Phúc thay kẻ không thấy mà tin.”

   2/ Đức tin của Mẹ mạnh hơn cả Đức tin của Tổ phụ Abraham. Tổ phụ trông đợi Lời hứa của Thiên Chúa mãi mà không có một mụn con nên đã nghe bà Sara đến ngủ với nàng hầu Haga để có Ismael.

   3/ Đức tin của Mẹ mạnh hơn đức tin của ông Dacaria vì ông đã hoài nghi lời truyền tin của Sứ Thần nên đã bị câm suốt thời gian bà Isave mang thai.

   4/ Nếu Mẹ yếu Đức tin thì Mẹ sẽ mất hết các đặc ân Chúa dành cho Mẹ.

   5/ Mẹ đi thăm bà Isave không phải để “Xem lời Thiên sứ có thật không” mà để chia sẻ niềm vui của chị đồng thời đem niềm vui cứu độ đếnthực hiện những “Dấu chỉ tiên tri” do Thánh Thần soi sáng:

- Đấng Cứu Thế đã đến lập triều đại mới: “Bởi đâu tôi được Mẹ Đức Chúa đến với tôi?”.

- Xác nhận tín điều (cũng là đặc ân) Đức Maria Mẹ Thiên Chúa.

- Mẹ công bố toàn bộ công trình cứu độ bởi lòng thương xót Chúa: “Vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho Tổ phụ Abraham và con cháu Người đến muôn đời.

- Hòm bia đã ở lại nhà ông Ôvét Êđom 3 tháng và đã ban muôn phúc lành cho nhà Ôvêt (2Sm 6, 11).

   Hòm bia chứa đựng Lời Thiên Chúa. Đức Maria cưu mang ngôi lời Nhập Thể. Hòm bia lưu lại nhà Ôvét 3 tháng, Đức Maria cũng: “Ở lại với bà Isave độ 3 tháng rồi trở về nhà”.

- Trong kinh Cầu Đức Bà có câu: “Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy... cầu cho chúng con.

***********

 “Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Xin vâng Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.” (Mi Trầm)

Xin vâng cũng có nghĩa là Xin tin”.

- Kính mừng Maria... Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo