DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 11/2019

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

ÔB Lê Thị Vượng

414/2/2 ĐBP. Q10

100 USD

2

ÔB Giuse Maria Dung

K2

3.000.000

3

ÔB Giuse Maria Nhẽ

K4

3.000.000

4

Ân nhân (C.Tho đưa)

K2

200 USD

5

AC Giang Hiếu

CaLi

200 USD

6

ÔB Phạm Thái Hòa

K3

500.000

7

Bà Maria Bích

K6

200.000

8

Ân nhân (C.Tho đưa)

K2

200.000

9

ÔB Trùm Bai

K1

500.000

10

B.Cảnh

K1

1.000.000

11

AC Nguyễn Xuân Chiến

K2

1.000.000

12

ÔB Vũ Văn Mão

K3

1.000.000

13

Cháu Kim Long

(KT 213) K1

200.000

14

C. Trương Hoài Thảo

B.Tr.Đ, đường 30, quận 2

1.000.000

15

AC Khiêm Nhung

K3

500.000

16

O. Hoàng Sơn

K6

500.000

17

Ân nhân

Gx Tân Chí Linh

300.000

18

CLoan

K6

500.000

19

OBB trùm Cường

K4

200.000

20

GĐ C. Bích Hằng (Mi)

K6

2.500.000

21

Ô. Vũ

K1

300.000

22

AC Nguyễn H.Tình

K4

1.500.000

23

C. Giàu - Toàn - Tô - Tin

K6

1.500.000

24

Ân nhân (HTV)

K3

500.000

25

C. Nguyễn Thị Liên Hoa

69a, p4, Gò Vấp

1.000.000

26

C. Nguyễn Thị Bích Ngọc

69b, p4, Gò Vấp

1.500.000

27

Bà út

K3

100 kg gạo

28

Ân nhân (anh Thành đưa)

K1

1.000.000

29

Ân nhân

Chợ Lớn

200.000

30

B.Trần Thị Tịnh Tuyền

K6

500.000

31

B.Ngoan

Hoa Kỳ

500.000

32

C. Phạm Thị Hồng

Q10

200.000

33

ÔB Hướng

VK K2

2.320.000

34

ÔB Trâm

VK K3

100 USD

35

ÔB Trung Nhiệm

VK K3

100 USD

36

ÔB Cố Chuyên

VK K3

100 USD

37

Ân nhân

Cha sở đưa

1.000.000

38

C. Bông

K1

1.200.000

39

GĐ Cô Thơm

K4

500.000

40

ÔB ân nhân

K1

1.000.000

41

A. Hoàng (TGB)

K4

50kg gạo + 10kg chuối + 300 trứng gà

42

Ân nhân

K6

250.000

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

Website: tansachau.com

Tháng 11 năm 2019


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo