RAO HÔN PHỐI

 

RAO HÔN PHỐI

Số 134/2021

 

                                 Rao lần I ngày      23/05/2021

                                 Rao lần II ngày     30/05/2021

                                 Rao lần III ngày   06/06/2021

 

BÊN NAM

Họ tên   :         Giuse VŨ CHÂU LONG

Cha        :         Giuse Vũ Văn Nhân

Mẹ         :         Maria Nguyễn Thị Hồng

Cư ngụ   :         Gx. Bình Thuận (hạt Tân Sơn Nhì)

Trước kia ở giáo xứ Tân Sa Châu

 

BÊN NỮ

Họ tên   :         Maria VŨ THỊ DUYÊN

Cha        :         Giuse Vũ Văn Hãn

Mẹ         :         Maria Mai Thị Ngắm

Cư ngụ   :         Gx. Lam Sơn – Giáo phận Bà Rịa

 

 

Ai biết đôi này có mắc ngăn trở,
xin bá
o cho Linh mục Chánh xứ.

 

                                      Tân Sa Châu, ngày 21/05/2021

                                                          Linh Mục Chánh Xứ

                                                               Thừa uỷ nhiệm

 

 

 

 

                                             Vinhsơn Nguyễn Hoàng Lê Nguyên


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo