DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU THÁNG 03/2020

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

1

Ân nhân

Sx 76819

1.000.000

2

Ôb. Vũ Văn Mão

K3

1.000.000

3

Ôb. Trùm Cường

K4

200.000

4

Ân nhân

TCL

300.000

5

Bà Cảnh

K1

1.000.000

6

Anh Dũng

K5

500.000

7

Ân nhân

Cha phó đưa

300.000

8

Kim Long

KT 2b

200.000

9

Bà Út

K3

100 kg gạo

10

Bà Trùm Bai

K1

1.000.000

11

GĐ Ô. Vũ Văn Vận

 

100 USD

12

Bà Nguyễn Thị Cường

K6

50 kg gạo

13

Ân nhân

K6

500.000

DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN

GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN

Website: tansachau.com

Tháng 03 năm 2020


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo