DANH SÁCH QUÝ ÂN NHÂN GIÚP ĐỠ CHO QUỸ CƠM THÂN ÁI GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU

 

Website : tansachau.com

Tháng 03 năm 2019

STT

HỌ và TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

01

B. NGUYỄN THỊ TẦN

85 ĐĐ. K 4

01 Tạ gạo

02

GIÒ CHẢ TÂN HƯƠNG

 

02 Tạ gạo

03

C. LƯU THỊ TRÚC

K 1

20 Kg đường

04

ÔB TRÙM CƯỜNG

K 4

200.000

05

C. BẠCH TUYẾT

K 5

500.000

06

B. CẢNH

K 1

1.000.000

07

C. LOAN

K 6

600.000

08

ÔB. PHẠM NGỌC CHÂU

K 1

500.000

09

ÔB. VŨ VĂN MÃO

K 3

1.000.000

10

ÔB. TRÙM NGUYỄ THANH BAI

K 1

500.000

11

B. Maria HUỲNH THỊ BÍCH

K 6

200.000

12

B. TRẦN THỊ THU

K 1

500.000

13

AC KHIÊM NHUNG

K 3

500.000

14

C. THỦY

K 3

50 Kg gạo

15

ÂN NHÂN (ông Táp đưa)

 

1.000.000

16

ÂN NHÂN

K 6

250.000

17

C. TUYẾT

K 2

01 tạ gạo

18

Ô. HOÀNG SƠN

K 6

500.000

19

ÂN NHÂN

K 3

500.000

20

AC. NGUYỄN XUÂN CHIẾN

K 3

500.000

21

Ô. Đminh NGUYỄN VĂN CHUÂN

Gx Tân Chí Linh

1.000.000

22

C. Maria NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

Gx Hy Vọng

2.000.000

23

C. XUÂN LINH

21Trường Sơn K 4

200.000

24

ĐỒNG HƯƠNG SA CHÂU

Miền Nam

5.000.000

25

C. TƯỜNG VY

208/1/28 Đ5

500.000

26

ÔB. VŨ VIẾT THẤT (Tự)

K 1

500.000

27

ÂN NHÂN

Gx Tân Chí Linh

300.000

28

C. KIM ĐÀO

K 3

2.000.000

29

Ô. TRẦN VIẾT TỴ

K 4

2.000.000

30

C. Anna CHÂU

K 4

300.000

31

B. ÚT

K 3

01 Tạ gạo

32

ÔB TRÙM PHẠM THÁI HÒA

K 3

500.000

33

B. THẠCH VĨNH

K 1

500.000

34

B. TUYỀN

K 6

1.000.000

35

Ô. VŨ

K 1

300.000

36

C. VÂN

K 1

50 Kg gạo

37

CHÁU SINH VIÊN

 

500.000

38

B. TƯỚC

K 3

1.000.000

39

B. BINH ĐƯỞNG

K 1

3.000.000

40

AC TOÀN

K 6

1.000.000

41

B. CỐ CHA TRƯỜNG

K 4

1.000.000

42

GIÁO DÂN

K 1

200.000

43

AC. BÌNH LÀNH

Úc Châu

1.500.000

44

C. HẠNH

K 5

500.000

45

B. CHUNG

K 4

500.000

46

ÂN NHÂN

K 6

300.000

47

AC. SƠN LIÊN

Hoa Kỳ

2.000.000

48

AC HOÀNG

TGB. K 4

50Kg+10 Kg chuối

49

AC. TRÙM TUẤN

K 2

500.000

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo