TRONG NIỀM TIN VÀ ĐỨC KITÔ PHỤC SINH - GIÁO XỨ BÁO TIN - BÀ MARIA VŨ THỊ ÁNH TUYẾT

CÁO PHÓ

TRONG NIỀM TIN VÀ ĐỨC KITÔ PHỤC SINH

GIÁO XỨ BÁO TIN

BÀ MARIA VŨ THỊ ÁNH TUYẾT

Sinh ngày : 18/10/1951 tại Nam Định

Đã được Chúa gọi về 14g30 ngày 03.07.2021

Hưởng Thọ 71 tuổi

CHUONG TRÌNH TANG LỄ

- Tẩn liệm lúc 09g ngày 04.07.2021

- Gia đình đọc kinh cầu nguyện

- Nghi thức động quan 5g30 ngày 06.07.2021 sân nhà thờ làm nghi thức tiễn biệt

- lễ di quan lúc 06g ngày 06.07.2021

Linh cửu được đưa đến đài hoả táng Bình Hưng Hoà.

Cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho bà Maria.

 


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo