THỨ TƯ TUẦN 4 MC

“Không những Người phá luật Sabat, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa” (Ga 5, 17- 30)

   1/ Giáo lý về Chúa Ba Ngôi dạy: Ba Ngôi bằng nhau, không có Ngôi nào hơn, kém… Vì cùng hằng hữu, cùng bản thể, cùng quyền năng như nhau. (như nước (H2O) có 3 thể: lỏng, rắn và hơi)

   2/ Tin Mừng hôm nay chứng minh điều đó:

- Người gọi Thiên Chúa là Cha (cha, con đồng bản thể, không bao giờ lại cha chó, con mèo) “Tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa”.

- “Điều gì Chúa Cha làm thì Người Con cũng làm như vậy”.

- “Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban Sự sống thế nào thì Con cũng làm như vậy”.

- “Cha không xét xử mà ban quyền xét xử cho Con”.

- “Kẻ nào không tôn kính Con thì cũng không tôn kính Cha…”

- “Cha có Sự sống nơi mình thế nào thì Con cũng có như vậy”.

   Phán xét của Người Con: “Ai làm lành sẽ sống lại để hưởng hạnh phúc còn ai làm dữ thì sẽ sống lại để bị kết án”.

***********

 “Trời xanh ơi hỡi trời xanh… có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi” (Hùng Lân).


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo