THỨ TƯ TUẦN 30 Thuong nien

“Thiên hạ sẽ từ đông, tây, nam, bắc
đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa...
Còn con cái trong nhà thì bị loại ra ngoài” (Lc 13, 22-30)

   1/ Đường vào Nước Trời là con đường hẹp, ít người muốn đi. Vì phải giữ các điều răn. Thực hành Tám mối phúc, 14 mối thương người, tránh 7 mối tội đầu... đường đã hẹp lại nhiều dốc đá trơn trượt...

   2/ Con đường rộng thênh thang, trơn tru bằng phẳng... người ta đổ xô tìm đến... đó là sống theo xác thịt, thế gian, ma quỷ...

   3/ Cánh cửa Thiên Đàng sẽ đóng vĩnh viễn với những người này... Dù họ có kêu gào: chúng tôi đã từng ăn “Bánh Thánh”, từng đi nhà thờ nghe Ngài dạy... Ông Chủ vẫn tuyên bố: “Ta không biết các ngươi” (chỉ biết những người đi đường hẹp mà thôi).

   4/ Muôn dân thiên hạ đã qua đường hẹp, tuốn vào Nước Trời trong khi các ngươi bị loại ra ngoài, nơi khóc lóc, nghiến răng...

   5/ Ai chấp nhận từ bỏ nhiều sẽ đứng đầu (vì nhẹ gánh, đi mau). Ai từ bỏ ít, sẽ đứng chót (vì nặng gánh, đi chậm).

***********

Xin cho chúng con biết chọn con đường hẹp là “Đường Giêsu” chắc chắn tới Nước Trời.  

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo