THỨ TƯ TUẦN 28 TN

“Các điều này phải làm và các điều kia
cũng không được bỏ” (Lc 11, 42- 46)

   1/ Chúa Giêsu phê phán nặng lời thói xấu giả hình, giữ đạo không thực tâm của các ông biệt phái, chỉ thích những vẻ bên ngoài như đeo hộp kinh lớn, may tua áo thật dài, thích ngồi chỗ danh dự nơi công cộng...

   2/ Giữ đạo không thực tâm thể hiện qua chuyện giữ kỹ những điều nhỏ (nộp thuế 1/10 rau thơm, ớt, chanh trồng để cải thiện bữa ăn) mà lại bỏ qua đức công bình và lòng mến Chúa...Phải làm điều này mà không bỏ điều kia” (đó là nguyên tắc của Chúa).

   3/ Tội giả hình còn thể hiện qua việc chất gánh nặng lề luật trên dân chúng còn chính mình thì né tránh.

   Nghiêm ngặt với mình và rộng rãi với người mới là chủ trương của Chúa Giêsu.

   Người giả hình giống như mồ mả tô vôi, bề ngoài coi đẹp đẽ nhưng bên trong toàn xương thịt thối nát..

   Thánh Phaolô khuyên chúng ta: “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh chị em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành...” (Rm 12, 9).

   Xin cho chúng con thực thi những điều Chúa và thánh Phaolô dạy. Amen.

***********

 “Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng vui bước...” (Ng. Duy).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo