THỨ TƯ TUẦN 27 TN

“Thưa Thầy! Xin dạy chúng con cầu nguyện...” (Lc 11, 1-4)

   1/ Cầu nguyện là thưa chuyện với Chúalắng nghe lời Chúa dạy.

  2/ Cầu nguyện như một dòng điện nối liền ta với Chúa và Chúa với ta.

  3/ Chúa là nguồn mạch sự sống, cầu nguyện như ống nối của 2 bình thông nhau, chuyển sự sống của Chúa đến tâm hồn chúng ta. Các nhà tu đức gọi cầu nguyện là Hơi thở linh hồn.

  4/ Cầu nguyện cần như vậy nên Chúa Giêsu bảo chúng ta: “Các con phải cầu nguyện luôn, không bao giờ nản” (Lc 18, 1).

  5/ Con vật không biết cầu nguyện vì chúng không có linh hồn. Những người ngoài Kitô giáo chỉ cầu xin chứ không cầu nguyện đúng nghĩa. Họ đến với tượng thần để khấn xin tai qua, nạn khỏi, làm ăn hanh thông, tiền vào như nước, thi đậu, lên chức, tình duyên tốt đẹp...

  Không ai xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời...

  Không ai đến những nơi tâm linh để xin tha tội cho mình; xin cho mình cũng biết tha lỗi cho anh chị em mình; xin được khỏi cơn cám dỗ và xin khỏi tay quỷ dữ.

  Chỉ có duy nhất một lần xin cho mình cơm bánh đủ dùng mà thôi (không xin dư thừa).

  Chỉ có các Kitô hữu được Chúa Giêsu dạy dỗ như Tin Mừng ghi lại... mới biết cầu nguyện như vậy thôi.

***********

Con cám ơn Chúa Giêsu đã dạy chúng con cầu nguyện. Xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện như Chúa đã dạy. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo