THỨ TƯ TUẦN 25 TN

“Người sai các ông đi rao giảng nước
Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân” (Lc 9, 1-6)

1/ Tông đồ có nghĩa là Người được sai đi.

  2/ Trong Giáo Hội Công Giáo, ai làm công tác nào cũng đều phải được sai đi. Một thầy giúp xứ tới giúp xứ nào cũng phải có thư giới thiệu hay “bài sai”.

  3/ Ngày nay có nhiều người đến với chúng ta thuyết pháp đạo lý này nọ, chúng ta phải hỏi ngay: “Ai sai anh chị tới đây?” Nếu không có bằng chứng của Giáo Hội Công Giáo thì Mời họ đi chỗ khác, không nhận sách vở họ tặng và cũng không góp tiền, vật dụng cho họ (coi chừng những người rối đạo hoặc quân lừa đảo).

  4/ Chúa sai các tông đồ đi làm 2 việc này:

- Rao giảng nước Thiên Chúa (Nói về Chúa Giêsu: thân thế, lời dạy, đời sống và các phép lạ Chúa làm...).

- Chữa các bệnh tật, trừ quỷ (Chúa đã ban quyền trước khi sai đi).

  5/ Chúa căn dặn kỹ: triệt để sống khó nghèo, phó thác. Không bao bị, tiền nong, gậy gộc...

  6/ Hiền hòa, khiêm tốn... thành nào không tiếp đón cũng đừng nói năng phản đối... chỉ cần làm 1 hành động biểu trưng: Giũ bụi chân lại... rồi chào từ giã mà ra đi...

  7/ Xưa cũng như nay, người tông đồ của Chúa tiếp cận mọi người bằng lời, gương sáng đời sống thánh thiện và bằng việc phục vụ bác ái. (xoa dịu nỗi đau hồn xác anh chị em mình)

***********

Cứ làm thế, còn những gì khác ta phó cho Chúa và cầu xin Chúa: Phaolô trồng, Appôlô tưới, Thiên Chúa mới cho mọc lên (1Cr 3, 6- 8).

  Xin cho chúng con trở nên tông đồ nhiệt tình của Chúa. Amen.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo