THỨ TƯ TUẦN 20 TN

 

“Phải chăng vì thấy Tôi tốt bụng
mà các anh ghen tức?” (Mt 20, 1-16)

   1/ Không ai tốt bụng như ông chủ: 5 giờ chiều còn ra thuê thợ, trả công hậu hĩ... vì thương họ không có việc làm.

   2/ Trả công người đến làm sau hết cũng bằng người đến làm trước hết mà không bất công... chỉ tỏ ra lòng nhân hậu thôi. Bởi vì Ông chủ vẫn giữ đúng hợp đồng: “Tiền lương 1$ một ngày”.

   3/ Những người làm trước hết lẩm bẩm trách chủ... đúng là ghen vì thấy chủ nhân hậu... Đó là thói xấu thế gian thường tình... xứng đáng để họ xếp hàng chót (Con cái Chúa phải tránh thói xấu này. Ai được may mắn thì phải mừng cho họ).

   Ý nghĩa của dụ ngôn:

   a/ Ông Chủ là Thiên Chúa.

   b/ Vườn nho là Nước Chúa ở trần gian hay Hội Thánh.

   c/ Việc thuê thợ sớm muộn khác nhau... đó là việc Chúa mời gọi người ta vào Hội Thánh ở các thời điểm khác nhau: kẻ thì được rửa tội từ nhỏ, kẻ thì lập gia đình mới vào đạo, kẻ khác gần chết mới được rửa tội...

   d/ Tiền công 1$ chính là Nước Thiên Ðàng. Kẻ sớm, người muộn nếu trung thành giữ đạo sốt sắng đều được vào Thiên Ðàng.

   Lưu ý: Đáng lẽ kẻ làm sớm phải biết ơn chủ nhiều hơn và phải thương bạn làm trễ nhiều hơn... vì mình yên tâm có việc làm, có lương sống, không thất nghiệp... xã hội ngày nay, nhất là Âu Mỹ thử thất nghiệp coi? Nỗi ám ảnh đáng sợ nhất là thất nghiệp.

Còn anh chị em vào làm trễ... cả ngày đứng không, chờ đợi người tới mướn... lo ngày mai không có gạo... khổ biết chừng nào!

***********

Chớ ai dại dột hối hận vì mình rửa tội sớm quá! Giữ đạo cả đời vất vả... uổng quá!

   Hãy nhớ Chúa công bằng và nhân từ vô cùng, ngoài tiền lương còn tiền “bo” nữa chứ!.

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo