THỨ TƯ TUẦN 16 TN (Mt 13, 1-9)

“Hạt rơi nhằm đất tốt,
sinh hoa trái gấp trăm”

    1/ Hạt giống là Lời Chúa, là những Hồng ân của Chúa...

  2/ Người gieo rất hào phóng... gieo cả vệ đường, sỏi đá, bụi gai... hy vọng mong manh có được chút ít hoa lợi nào chăng... dù phải tốn hạt giống quý giá, đắt tiền...

  3/ Mảnh đất tốt đem lại hoa trái gấp 30, 60 và 100... đạt yêu cầu.

  4/ Mỗi tâm hồn là một thửa đất: vệ đường, sỏi dá, bụi gai hay đất tốt đây? Tùy thái độ mỗi người đón nhận Lời Chúa, Hồng ân Chúa.

  5/ Người tín hữu, môn đệ Chúa cũng phải theo gương Chúa, hào phóng gieo vãi gương lành, việc lành, tin mừng bất cứ nơi nào họ có mặt... dù vệ đường, sỏi đá, bụi gai hay đất tốt...

  6/ Chúa chỉ cần chúng ta chịu khó gieo... còn chuyện kết quả thế nào thì cứ phó thác cho Chúa vì: “Phaolô trồng. Appôlô tưới, Thiên Chúa mới cho mọc lên” (1 Cr 3, 6-8).

  Thánh Phêrô Chanel sinh năm 1803 tại Pháp, nhập tu hội Đức Maria và sang đảo Futuna (Úc Châu) truyền giáo... ở đây chưa ai có đức tin... Cha Phêrô rất vất vả gieo rắc Tin Mừng chỉ được ít người tin theo... các tù trưởng sợ mất ảnh hưởng, đã sát hại ngài cách dã man năm 1841... Máu tử đạo là hạt giống sinh các tín hữu. Hiện nay đảo Futuna gần 100% dân số là công giáo.


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo