THỨ TƯ TUẦN 13 TN

“Chưa tới lúc mà ông đã đến
hành hạ chúng tôi sao?” (Mt 8, 28-34)

   1/ Ma quỷ rất mạnh, ai ở dưới sự kềm chế của nó thì khó mà thoát ra được. Bằng chứng là hai người bị quỷ ám rất khỏe và hung dữ, chẳng ai chế ngự được, dù đã cùm, xích họ lại… họ phá được hết… và không ái dám qua lại vùng đó…

   2/ Mồ mả là chỗ ô uế, đó là nơi chúng cư ngụ. Bầy heo là vật ô uế thế mà chúng xin nhập vào… những kiểu nói đó cho thấy qủy xấu xa, ô uế tới mức nào. Kẻ theo chúng cũng vậy thôi.

   3/ Chỉ có quyền năng Chúa mới thắng được ma quỷ, giải thoát được người tin.

   4/ Tin theo Chúa, sống theo Lời Chúa dạy, kết hiệp với chúa… chúng ta cũng chiến thắng ma quỷ và giữ được gia tài Chúa dành cho ta trên Nước Trời.

***********

 “Chúa là núi đá, là ơn cứu độ tôi, là thành lũy chở che, tôi chẳng hề nao núng” (Tv 61, 7).

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo