THỨ SÁU TUẦN 4 TN

“Vua Hêrôđê nghe thế liền nói: Ông Gioan trẫm đã chém đầu, chính ông đã chỗi dậy” (Mc 6, 14-29)

   1/ Kẻ mê đắm tội lỗi nhất là tội dâm dục thường mất lương tri, càng ngày càng dấn sâu vào tội ác.

   2/ Hêrôđê loạn luân, lấy chị dâu làm vợ, khi anh mình còn sống… (dùng quyền đoạt vợ của anh)

   3/ Gioan tẩy giả là người công chính tới nhắc nhở… vua không nghe lại còn tống giam ông trong ngục.

   4/ Loạn luân là trọng tội. Cố tình không nghe lời nhắc nhở, tội nặng hơn, bắt giam người nhắc nhở, lấy oán đền ân, tội nặng hơn nữa, giết một tiên tri để làm hài lòng 1 cô gái và mẹ nó… tội tầy trời.

   5/ Thế rồi chính ông quả quyết: “Gioan ta đã chém đầu nay chỗi dậy”… thế mà cũng không biết sám hối ăn năn. Hành trình của tội mê dâm dục là như vậy. làm sao có thể hy vọng có ngày trở về…

   6/ Ngày nay cũng thường xẩy ra, một số bạn trẻ vừa quen nhau là quan hệ tình dục… rồi mang bầu, tiếp đến là đi phá thai… rõ ràng hành trình của tội lỗi… tội đẻ ra tội. Tội sau nặng hơn tội trước.

   7/ Mấy tên hiếp dâm thường kèm theo cướp của rồi sợ bị lộ thì giết người bịt miệng. Cuối cùng chính nó bị tử hình… Hành trình của tội lỗi là như thế đó.

   Chỉ những ai kính sợ và yêu mến Chúa mới có sức mạnh thắng cám dỗ và tránh được tội lỗi, xúc phạm đến Chúa và anh chị em mình.

            ***********

 “Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, sáng suốt thay kẻ thực hành như vậy” (Tv 110, 10).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo