THỨ SÁU TUẦN 31 TN

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái
ánh sáng khi xử sự với đồng loại” (Lc 16, 1-8)

   1/ Tên quản gia bất trung bị cho thôi việc...

   2/ Anh ta nghĩ kế lấy lòng các con nợ của chủ... để tiếp tục sống bằng tài sản của chủ, khỏi phải làm lụng vất vả:

- Bác nợ chủ tôi bao nhiêu? 100 thùng dầu ôliu. - Ngồi xuống viết 50 thôi.

- Bác nợ chủ tôi bao nhiêu? 1.000 dạ lúa. - Ngồi xuống viết lại 800 thôi.

   2/ Chủ biết rõ sự gian xảo của nó... nhưng cũng công nhận: “Tên này tệ thế mà cũng biết lo liệu cho tương lai của mình, rõ ràng nhanh nhậy hơn con cái sự sáng”.

   3/ Chúa so sánh để dạy con cái sự sáng phải biết lo liệu cho linh hồn mình... Khi ông chủ thình lình gọi về đời sau (cất chức quản lý).

   4/ Khi còn sống, quản lý bao nhiêu tài sản Chúa giao... hãy dùng làm việc lành phúc đức để tích lũy kho tàng trên trời.

   Xin cho chúng con khôn ngoan lo cho linh hồn mình hơn tên quản lý lo cho đời nó. Amen.


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo