THỨ SÁU TUẦN 30 TN

“Ai trong các ông có con trai hay con bò sa xuống giếng mà lại không kéo nó lên ngay dù trong ngày Sabat?” (Lc 14, 1-6)

   1/ Lý lẽ của Chúa quá đúng nên các nhà thông luật chịu im lặng, không thể chối cãi được.

   2/ Với Chúa Giêsu luật nào cũng thua Luật Bác Ái. Thánh Phaolô nói: “Nếu tôi nói được tiếng các Thiên sứ mà không có đức bác ái thì cũng chẳng hơn gì thanh la xoang xoảng mà thôi” (1Cr 13, 1-3).

   3/ Ngày Sabat, giữ luật nghỉ ngơi theo ý Chúa thì tốt nhưng làm việc bác ái thì cần hơn và tốt hơn.

   Ngày lễ nghỉ, cứ việc đi lợp nhà, chống dột cho người nghèo, dọn vệ sinh công cộng, khơi cống rãnh bị tắc, mọi hình thức phục vụ công ích và người nghèo...

   4/ Chúa Giêsu mới chính là Lề Luật: Cái gì Chúa cấm là Luật cấm, cái gì Chúa cho phép, khuyến khích, ta cứ việc làm, cái gì Chúa làm gương, ta cứ theo vì: “Con người làm chủ cả ngày Sabat” (Mt 12, 8).

   Đạo chúng ta theo là Đạo Kitô, theo Đạo là theo Chúa Kitô chứ không theo ai khác. Chúa Kitô thì đã lập Giáo hội Công giáo và trao “Chìa khóa nước trời” cho Phêrô thay mặt Chúa và các Đức Giáo Hoàng kế vị Thánh Phêrô. Chúng ta cứ sống theo Giáo hội hướng dẫn là bảo đảm đúng ý Chúa: “Ai nghe lời các con là nghe lời Thầy (Lc 10, 16).

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo