THỨ SÁU TUẦN 3 MC

“Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu” (Mc 12. 28- 34)

   1/ Kinh sư đã trả lời chính xác vấn nạn của Chúa Giêsu về điều răn trọng nhất, đó là Mến Chúa hết lòng, Yêu người hết dạ.

   2/ Kinh mười điều răn của Cựu Ước tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại Yêu người như mình ta vậy. Amen.

   3/ Chúa khen ông kinh sư trả lời đúng nhưng kết luận Ông không còn xa nước Thiên Chúa nữa.

   Điều ấy có nghĩa là vẫn chưa đạt tới nước Thiên Chúa. Vậy ông còn thiếu gì?

   Điều thiếu đó là “Đức Giêsu”. Ông hiểu Cựu Ước, giữ đúng Luật Môsê… nhưng chưa sống lý tưởng Tân Ước, chưa làm Môn đệ Chúa Giêsu.

   Cũng như chàng thanh niên giầu có hỏi Chúa về sự sống đời đời… anh cho biết anh đã giữ trọn các điều răn… Chúa nhìn và đem lòng yêu anh… Ngài phán: “Anh chỉ còn thiếu một điều là về bán tài sản đi, cho kẻ khó để có kho tàng trên Trời, rồi đến đây theo Tôi”… Anh rút lui… thật đáng tiếc…

   Bạn và tôi, chúng ta còn thiếu diều kiện nào không?

            ***********

Này Chúa hỡi! Con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi… (LM. Thành Tâm)


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo