THỨ SÁU TUẦN 29 TN

“Cảnh sắc trời đất thì các ngươi biết
còn thời đại này thì các ngươi không biết” (Lc 12, 54-59)

   1/ Người ta nhậy bén về thời tiết: “Cơn đằng đông vừa trông vừa chạy;Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi”.

   2/ Những chuyện đụng tới cơm áo gạo tiền, tình tội... người ta con nhậy bén hơn nữa.

   3/ Chuyện linh hồn, liên quan tớiThời đại cứu thế” thì người ta thờ ơ, vô cảm, chẳng muốn biết để làm gì.

   4/ Chúng ta đang cùng nhau tiến về Nước Trời... Chúng ta “mắc nợ” nhau nhiều thứ lắm: nợ ân, nợ nghĩa, nợ tình, nợ tiền...

- Làm con, chúng ta mắc nợ gì với tổ tiên, ông bà, cha mẹ... họ hàng thân yêu?

- Làm cha mẹ, chúng ta có bổn phận, hay nghĩa vụ (cũng là nợ) như thế nào đối với con cháu?

- Sống đời vợ chồng, chúng ta mắc nợ nhau những gì?

- Làm công dân một nước chúng ta nợ gì?

- Chung sống với nhau một xóm, một làng, một xã hội, chúng ta nợ nhau những gì?

- Về mặt tâm linh, chúng ta nợ gì với Giáo hội, Nước Chúa và với chính Chúa?

   5/ Chúng ta đang cùng nhau ra trước quan tòa... Nếu ân chưa đền, nợ chưa trả... chúng ta sẽ bị tống ngục... và sẽ không ra khỏi đó cho tới khi trả xongĐồng xu cuối cùng” (hãy nhớ VN không tiêu tiền xu, hào, đồng, 10$- 500$... 1000$ là đơn vị thực tế nhỏ nhất... thế mà quan tòa tính từng xu!)

   “Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì trừ ra tình thương mến, vì tình thương là Luật Chúa vẹn toàn” (Rm 13, 8) (Kim Long)

***********

Lạy Chúa! xin cho chúng con khi nhậy bén xét đoán về thiên nhiên, thời sự, xã hội... thì cũng biết khôn ngoan tính sổ Nước Trời. Amen.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo