THỨ SÁU TUẦN 28 TN

“Anh chị em phải coi chừng men Pharisêu
tức là thói đạo đức giả” (Lc 12, 1-7)

   1/ Đạo đức giả? Làm các việc có vẻ đạo đức bề ngoài... tâm hồn thì xấu xa, tội lỗi: “Tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần, tôi bố thí 1/10 tài sản cho người nghèo khó, tôi không bê bối như tên thu thuế kia... ” - Giả hình!

   2/ “Lạy Chúa con là kẻ tội lỗi, chẳng dám ngước mặt nhìn trời... xin thương xót con!” - Chân thành.

   3/ Chúa yêu người chân thật và ghét sự giả dối.

   4/ Giả dối là muốn che đậy tật xấu, tội lỗi của mình... nhưng Chúa bảo: “Chẳng có gì che giấu mà không bị lộ ra”. Người đời cũng nói: “Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra” Cho nên tốt nhất là sống trung thực: “Có là có, không là không”. Như Chúa đã dạy.

   5/ Làm những điều lành, điều tốt thì không phải sợ hãi ai, chúng ta không khoe nhưng cũng không giấu. Đạo Chúa là thánh thiện tuyệt đối, cứ việc thể hiện, làm chứng, phổ biến... Có thể người đời hiểu lầm, bắt bớ, giết hại ta... (như các thánh tử đạo). Chúa bảo ta hãy tin tưởng, phó thác cho Chúa, can đảm chấp nhận... Phạm tội ác mà bị giết thì đáng xấu hổ còn sống tốt, làm điều tốt mà bị giết thì đáng hãnh diện trước mặt Chúa và cả người đời nữa.

   6/ Chúa bảo: “Chim sẻ chả là gì mà Cha còn quan tâm, chúng ta đáng giá hơn chim sẻ nhiều... Tóc trên đầu ta Chúa cũng đếm hết”.

            ***********

Xin cho chúng con luôn sống chân thật và can đảm làm chứng cho Chúa bằng đời sống đạo nhiệt tâm, chân thành. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục CHÁNH XỨ Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Linh mục PHÓ XỨ Giuse Phạm Việt Dũng Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo