THỨ SÁU TUẦN 27 TN

“Ai không đi với Tôi là chống lại Tôi.            
Ai không cùng Tôi thu gom là phân tán” (Lc 11, 15-26)

   1/ Chúa Giêsu là chân thiện mỹ tuyệt đối (Không thể có gì tốt đẹp, hữu ích ngoài Chúa).

   2/ Chúa Giêsu tỷ lệ nghịch với tất cả mọi giá trị ở trần gian. Ở đâu có ánh sáng thì không có bóng tối. Ở đâu có bóng tối thì không có ánh sáng. Giá trị nào hợp với Đức Giêsu thì tốt theo tiêu chuẩn Nước Trời. Giá trị nào trần gian đề cao mà không hợp với Đức Kitô thì xấu theo tiêu chuẩn Nước Trời.

   3/ Người ta vẫn có quyền tự do chọn lựahoàn toàn chịu trách nhiệm về chọn lựa đó nhưng chỉ có 2 hướng: Theo Chúa hay chống Chúa. Không có tình trạng trung lập: chẳng theo cũng không chống.

   4/ Chúa Giêsu ví như con đường tầu hỏa chạy từ thế gian hướng về thiên đàng... những con tầu nào chạy theo hướng đó thì sẽ tới bến thiên đàng. Những chuyến tầu nào chạy chiều ngược lại thì mỗi ngày một xa nước thiên đàng mà thôi, không bao giờ đến được (không đi với Tôi là chống lại Tôi). Nếu chuyến tầu nào nằm ỳ giữa đường thì chẳng những không tới bến mà còn cản lối các chuyến khác (không thu gom với Tôi là phân tán).

   5/ Chúa Giêsu ám chỉ thái độ của những người thấy phép lạ tỏ tường Chúa làm mà lại bảo Chúa dựa vào quyền lực của quỷ. Quỷ sẽ điều khiển họ và ngày càng tồi tệ hơn.

   Lạy Chúa Giêsu! Con tin Chúa là chân thiện mỹ tuyệt đối. Con quyết theo Chúa và cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc của Chúa. Amen.

***********

 “Này Chúa hỡi! Con nguyện xin theo Chúa chẳng khi ngơi...” (Th. Tâm).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo