THỨ SÁU TUẦN 2 MV

 

“Chúng tôi thổi sáo mà các anh không
nhẩy múa. Chúng tôi hát bài đưa đám
mà các anh không khóc than” (Mt 11, 16- 19)

   1/ Luôn có sự đối nghịch giữa Chúa Giêsu và thế gian, giữa tinh thần của Chúa Giêsu và tinh thần thế gian, giữa lối sống và công việc của Chúa Giêsu với lối sống và công việc của thế gian, giữa con cái Chúa và con cái thế gian.

   2/ Nhiều lần Chúa Giêsu đã nói rõ những điều trên:

- Tôi từ thượng giới... còn các ông từ hạ giới.

- Nước tôi không thuộc thế gian này... nước các ông thuộc thế gian này.

- Các con không thuộc về thế gian này... còn họ thuộc về thế gian...

- Con cái thế gian thì khôn (lỏi) hơn con cái sự sáng...

- Thầy đã... thắng thế gian... thủ lãnh thế gian đã bị lên án.

- Chúa chủ trương khiêm nhường... thế gian thích kiêu hãnh.

- Chúa chủ trương rộng rãi (chia sẻ)... Thế gian chủ trương hà tiện (với người, xả láng với mình).

- Chúa chủ trương tiết hạnh, trong sạch... Thế gian thì mê dâm dc.

- Chúa chủ trương nhưng nhn... thế gian chủ trương hn gin.

- Chúa chủ trương tiết đ... Thế gian chủ trương ham ăn nhu.

- Chúa chủ trương yêu ngưi... Thế gian chủ trương ganh ghét. Chúa chủ trương siêng năng việc Chúa... Thế gian chủ trương làm biếng... Rõ ràng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.”

   Thánh Giacôbê cũng đã dạy: Yêu thế gian là ghét Thiên Chúa... Ai muốn làm bạn của thế gian thì tự coi mình là kẻ thù của Thiên Chúa” (Gc 4, 4).

   3/ Con cái thế gian luôn châm chọc, đàn áp con cái Chúa... không có gì của Chúa làm chúng hài lòng: “Ở rộng người cười, ở chật người chê. Cao chê ngỏng, thấp chê lùn. Béo chê béo trục béo tròn. Gầy chê xương sống xương sườn phơi ra”. (ca dao)

   Gioan đến ăn chay... chúng bảo: quỷ ám. con người đến ăn uống bình thường... chúng bảo: quân ăn nhậu...

   Chúa kết luận: Đức Khôn Ngoan (tức là chính Chúa Giêsu) sẽ được tất cả thần thánh trên trời và những người lành dưới thế chứng giám, tôn vinh.

Bạn theo Chúa Giêsu hay theo thế gian?

   Hãy nói như thủ lãnh Giosuê: Ai mun theo thế gian thì c vic theo. Còn tôi và gia đình tôi thì theo Chúa Giêsu (xem Gs 24, 15).

            ***********

Tôi chọn Giêsu là nắng, tôi chọn Giêsu là mưa cho tháng năm thôi những đìu hiu giá lạnh khô cằn (Ý Vũ).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo