THỨ SÁU TUẦN 17 TN (Mt 13, 54-58)

“Ông không phải con bác thợ mộc sao?
Bởi đâu ông được khôn ngoan
và làm được phép lạ như thế?”

   1/ Người ta không biết Chúa Giêsu có 2 bản tính: bản tính Thiên Chúabản tính loài người.

  2/ Bản tính loài người thì Chúa Giêsu là Con Bà Maria, có bố nuôi là bác thợ mộc Giuse... cũng có anh chị em họ hàng như mọi người chúng ta... Thánh Phaolô nói: “Ngài giống chúng ta mọi đàng chỉ trừ tội lỗi”.

  3/ Bản tính Thiên Chúa thì Chúa Giêsu quyền năng như Đức Chúa Cha... Nên Ngài khôn ngoan vô cùng và làm được các phép lạ trong mọi lãnh vực ... kể cả việc cho kẻ chết sống lại.

  4/ Điều bí nhiệm không ai hiểu được là sự kết hợp bản tính Thiên Chúa và bản tính nhân loại không thể chia lìa. Ngài là Thiên Chúa thậtlà người thật: “Ngôi Lời đã hóa thành xác phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1, 14).

  5/ Bản tính loài người thì quá rõ ràng: Ngài là người 100% nói năng, sinh hoạt giữa chúng ta...

  6/ Bản tính Thiên Chúa thì hé mở từ từ... qua: lời dạy khôn ngoan, lời có uy quyền, các phép lạ kèm theo... cao điểm là sự kiện biến hình trên núi Tabor.

  7/ Dân làng Nazarét chỉ nhận thấy nhân tính của Chúa nên đã không tin... Người tín hữu phải khám phá ra thiên tính của Chúa Giêsu qua nhân tính của Người để chúng ta tin thờ. Yêu mếntuân giữ lời Ngườiđược sống đời đời.

***********

Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối... Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân.

 


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo