THỨ SÁU TUẦN 1 TN

“Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu bảo người bại liệt: Này con! Tội con được tha rồi… Mấy kinh sư nghĩ Chúa nói lời phạm thượng… Chúa Giêsu phán: Để các ông biết ở dưới đất Con Người có quyền tha tội. Người truyền cho kẻ bại liệt: Đứng dậy, vác chõng mà về… anh ta liền đứng dậy ngay…” (Mc 2 1-12)

   1/ Chỉ mình Thiên Chúa có quyền tha tội. (Đức Mẹ chỉ cầu bầu chứ không tha được tội)

   2/ Chúa Giêsu tuyên bố “Tha tội” là Chúa xưng mình là Thiên Chúa.

   3/ Chúa chứng minh quyền tha tội của mình bằng 1 phép lạ tỏ tường: “Người bại liệt khỏi tức thì”.

   4/ Phép lạ chỉ xẩy ra cho kẻ có lòng tin. Người bại liệt cũng như những người khiêng có lòng tin tuyệt đối nơi Chúa (rỡ mái nhà thả bệnh nhân xuống vì dân đông quá.)

   5/ Chúng ta có bổn phận giúp nhau đến với Chúa để đón nhận niềm tin, lòng sám hốiơn tha tội. (nếu họ không đi được thì hãy khiêng họ đến).

   6/ Muốn được tha tội cũng phải có lòng tin, kèm theo lòng sám hối thì tội mới được tha. Thiếu 1 trong 2 điều kiện trên, chẳng tội nào được tha.

   Anh trộm lành trên cây thập tự:

- Sám hối: “chịu đóng đinh thế này là xứng với việc ta làm…

- Tin Tưởng: “Lạy Ông! khi nào về nước của Ông, xin Ông nhớ đến con”.

- Kết quả: “Tôi bảo thật anh: Ngay chiều nay, anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi”.

            ***********

Hãy sám hối, hãy ăn năn vì Nước trời đã gần. Hãy sám hối, hãy ăn năn và tin vào phúc âm (Ng. Hữu).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo