THỨ NĂM TUẦN 7 PS

 

(17, 20-26)

“…Để họ hoàn toàn nên một, như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai Con và đã yêu thương họ như đã yêu thương Con”

   1/ Nhận biết Cha yêu thương và người Con mà Cha sai đến thế gian là cực kỳ hệ trọng vì sống hay chết tùy thuộc điều này: Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật và nhận biết Đấng Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô (Ga 17, 3).

   2/ Theo Thánh Kinh, động từ biết không chỉ là một nhận thức suông, thí dụ: biết ông Trump là tổng thống nước Mỹ… (chẳng liên quan gì tới ta) cái biết của Kinh Thánh luôn đi với yêu, tin theo, hiến thân, thí dụ kiểu nói: “Ông Ađam biết bà Eva, và bà có thai, sinh ra Cain… rồi ông còn biết vợ mình lần nữa và bà đã sinh hạ con trai, đặt tên là Set… đến lượt Cain biết vợ mình và bà có thai sinh hạ Hênóc (St 4, 1.17.25) (bản dịch Lm. Nguyến thế Thuấn).

   “Nhận biết”đem lại sự sống đời đời phải là yêu mến và tin theo.

   3/ Để những người xung quanh nhận biết ChaĐức Kitô thì tín hữu phải hợp nhất nên một. Chia rẽ, chống đối nhau thì không thể làm cho người ta nhận biết Chúa.

   Ngay trong gia đình, vợ chồng có yêu thương nhau, nhất trí với nhau mới mong dạy dỗ con cái nên người, và nhất là nên con cái Chúa. Tục ngữ có câu: “Thuận vợ thuận chồng, tát Biển Đông cũng cạn”. Vợ chồng mỗi người mỗi phách, kình chống nhau, cãi cọ mỗi ngày, ly dị… làm sao có thể làm cho con cái nhận biết Chúa để mà được sống.

Cả giáo xứ và Giáo Hội cũng vậy…

   Xin cho chúng con yêu chuộng Sự Hiệp Nhất để làm cho mọi người nhận biết danh Cha.

***********

Xin hiệp nhất chúng con, nên một trong tình yêu Chúa… (Lm Thành Tâm)


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo