THỨ NĂM TUẦN 31 TN

 “Ông này đón tiếp phường tội lỗi
và ăn uống với chúng” (Lc 15, 1-10)

   1/ Người Pharisêu kỳ thị, khi dể những người thu thuế và kẻ mà họ cho là tội lỗi... đó là biểu hiện của tính kiêu ngạo.

   2/ Chúa Giêsu thương yêu mọi người, không kỳ thị ai: người thu thuế và tội lỗi vẫn đến với Chúa, còn ăn uống với Chúa nữa.

   3/ Lòng Chúa bao dung: “Thiên Chúa giầu lòng thương xót” (Ep 2, 4). “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4, 8.16).

   4/ Dụ ngôn Con chiên lạc được tìm thấy. Chúa kết luận: “Trên trời ai nấy vui mừng vì 1 người tội lỗi sám hối hơn 99 người công chính không cần sám hối”.

   5/ Dụ ngôn Đồng bạc mất được tìm thấy. Chúa dùng kiểu nói cường điệu: “Mời bạn bè hàng xóm lại chia vui”... và kết luận: “Giữa triều Thần thánh ai nấy cũng vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.”

   “Thiên Chúa không muốn ai phải diệt vong nhưng muốn mọi người sám hối để được sống” (2 Pr 3, 9).

***********

Xin cho chúng con tránh xa thói kiêu căng, kì thị của Pharisêu và luôn theo gương bao dung của Chúa. Amen.


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo