THỨ NĂM TUẦN 30 TN

“Giêrusalem! Giêrusalem! Ngươi giết các tiên tri
và ném đá những kẻ được sai đến với ngươi...” (Lc 13, 31-35)

   1/ Thiên Chúa yêu thương dân Người, Người muốn cứu rỗi tất cả mọi người nên hằng sai các tiên tri đến dạy dỗ đường ngay nẻo chính: “Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các tiên tri, nhưng vào thời sau hết này Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua người Con” (Dt 1, 1-2).

   2/ Thiên Chúa thì trung tín giữ các giao ước còn dân Chúa thì bất trung, lại cứng đầu cứng cổ, chẳng biết nghe lời Chúa, chỉ sống theo dục vọng xấu xa như dân ngoại. Chúng còn luôn ngược đãi những tiên tri được sai đến dạy chúng: “Giêrusalem! ngươi giết các tiên tri, ném đá những người được sai đến với ngươi...” Chúa gởi lời nhắn tới vua Hêrôđê, người đứng đầu dân Do Thái: “Chống lại Chúa và công trình của Chúa thì chỉ như trứng chọi đá mà thôi”.

   3/ Dụ ngôn tá điền gian ác ám chỉ dân riêng Chúa:

   Ông chủ vườn nho kia... cho lũ tá điền thuê vườn nho... tới mùa, ông sai đầy tớ đến gặp tá điền để nhận phần hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, giết đứa này, ném đá đứa nọ... ông sai đầy tớ đông hơn trước, chúng cũng xử như vậy. Sau cùng ông sai con trai duy nhất của ông tới vì nghĩ rằng: chúng sẽ nể Con Ta. Nhưng vừa thấy cậu chúng đã bảo nhau: “Đứa con thừa tự đây rồi, ta giết quách đi rồi chiếm lấy vườn nho. Thế là chúng túm lấy cậu, quăng ra ngoài vườn nho mà giết đi” (Mt 21, 33-40).

   4/ Chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn với những chi tiết: “Người bị đóng đinh, ngoài thành Giêrusalem”.

   “Ngôn sứ mà phải chết ngoài thành Giêrusalem...” (c. 33) (chết tại Giêrusalem, nhưng trên núi Sọ, ngoài thành thánh.)

   5/ Chúa báo trước số phận Giêrusalem vô ân, bạc ngãi: “Sẽ chẳng còn hòn đá nào trên hòn đá nào” (Biến cố lịch sử đã xẩy ra, năm 70 Tướng Titô đem hàng vạn quân Roma tinh nhuệ bao vây Giêrusalem vì 1 cuộc nổi dậy, đã tràn vào chém giết, cướp bóc, đốt phá... cả đền thờ cũng bị phá hủy bình địa (chứng tích còn ghi trên Khải Hoàn MônRôma cho tới nay).

   Số phận của những kẻ từ chối không nghe lời các thừa tác viên của Giáo hội khắp nơi cũng sẽ giống như vậy.

***********

 “Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối...” (Ng. Duy).


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo