THỨ NĂM TUẦN 23 TN

“Anh chị em hãy có lòng nhân từ như Cha anh chị em là Đấng Nhân Từ... Đừng kết án để khỏi bị kết án... Hãy cho thì sẽ được cho lại...
Đấu đầy đong đi thì đấu đầy đong lại...” (Lc 6, 27-38)

 

   1/ Điều dễ làm nhất là yêu kẻ yêu mình. Điều khó làm nhất là yêu kẻ thù mình.

  2/ Chúa Giêsu cho biết Tân Ước vượt qua Cựu Ước: Các ngươi đã nghe luật dạy: Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Ta, Ta bảo: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho chúng...” (Mt 5, 43-44).

  3/ Thể hiện tình yêu kẻ thù:

- Cầu nguyện cho chúng.

- Làm ơn cho chúng.

- Chúc lành cho chúng.

- Nhịn nhục không chống cự chúng.

- Quảng đại: cho luôn áo trong nếu chúng đoạt áo ngoài.

- Chúng xin cứ cho, chúng vay, không chối từ.

- Không xét đoán chúng.

- Không kết án chúng.

- Thanh thản tha thứ cho chúng.

- Đong cho chúng những đấu đầy...

  Như thế mới giống Cha trên trời nhân hậu đến nỗi cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính, cho mặt trời soi cho người ngay lành cũng như kẻ bất lương.

- Yêu kẻ yêu mình, giúp kẻ giúp mình… thì quân cướp cũng làm như vậy.

  4/ Yêu kẻ thù luôn có lãi to:

- Chúa Giêsu tha cho những kẻ giết mình... đội trưởng thi hành án đã sám hối, tuyên xưng Chúa là Đấng công chính.

- Đavit tha mạng cho bố vợ đồng thời là kẻ thù... Chúa tha tội tày trời cho vua lúc cuối đời... và vẫn duy trì lời hứa cho làm tổ phụ Đấng Cứu Thế.

- Stêphanô tha thứ cho những kẻ ném đá mình... Phaolô đã trở lại và nhiệt tình rao giảng Tin Mừng...

  Lưu ý: Bài Tin Mừng Chúa toàn dùng kiểu nói văn chương: Cường điệu (Nói quá sự thật, quá mức cần thiết, không bắt thực hiện theo nghĩa đen, nghĩa chữ. Thí dụ: Tên lính tát Chúa... Chúa không đưa má kia... mà bình tĩnh hỏi: “Nếu tôi nói sai, thì cho biết sai ở chỗ nào? nếu tôi nói phải, thì sao lại đánh tôi?...” (Chúa không phạt nó chết tươi).

***********

Lạy Chúa! xin cho chúng con giống Chúa là Đấng nhân hậu vô cùng.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo