THỨ NĂM TUẦN 2 TN

“Người ta lũ lượt đến với người…
Các bệnh nhân đổ xô đến để sờ vào người” (Mc 3, 7- 12)

1/ Dân chúng khắp nơi đến với Chúa để được: xem thấy Người, một người quyền uy làm nhiều dấu lạ.

   2/ Dân chúng khắp nơi đến với Chúa để được: nghe Người giảng dạy vì giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền, không như các kinh sư…

3/ Dân chúng khắp nơi đến với Chúa để được: Người chữa lành bệnh tật (tất cả ai tin Người đều được chữa khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền).

   Đức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và cho đến muôn đời” (Dt 13, 8).

   Tại sao ngày nay chúng ta không hăm hở đến với Đức Kitô để chiêm ngắm Người, để nghe lời Người, để được Người chữa lành bệnh tật hồn xác?

   Người là chân thiện mỹ tuyệt đối chiêm ngắm Người chúng ta nên phong phú.

   Lời Người ban sự sống đời đời, tới nghe sẽ được sống.

   Người là Đấng chữa lành. Chúng ta ai cũng đầy tham, sân, si, cần đến với Người để được giải thoát.

   Ít đến với Người chỉ tại chúng ta kém Đức tin nên bệnh tật linh hồn chúng ta không được chữa lành, tội lỗi cứ tràn lan khắp nơi…

   Ly Chúa! xin “thêm Đc tin cho chúng con...”

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo