THỨ NĂM TUẦN 2 MC

“Chúng đã có Môsê và các Tiên Tri,
chúng hãy nghe họ…” (Lc 16, 19- 31)

   1/ Không thấy đại gia này phạm các tội cụ thể như cướp của, giết người, dâm ô, ngoại tình…

   2/ chỉ thấy ông ăn uống linh đình, tiệc tùng triền miên… (ông ăn của ông, không lấy của ai.)

   3/ Vậy vì tội nào mà ông bị phạt? Tội vô cảm, dửng dưng trước nỗi khổ của Lazarô… và những người khác. Trái đất và tài nguyên trong đó Chúa ban chung cho mọi người… phải biết nhuờng nhau, chia sẻ mà sống, ỷ tài sức, mánh lới để chiếm đoạt nhiều rồi hưởng một mình… ai đói khát mặc kệ… đó là tội đối với Chúa… ngày nay 1% nhân loại nắm giữ 85% tài sản của cả nhân loại…

   4/ Chúa có lý khi nêu tiêu chí phán xét: “Ta đói, các ngươi không cho ăn, Ta khát, các ngươi không cho uống…”

   5/ Ông nhà giầu nhận ra tội mình, không khiếu nại… chỉ xin Chúa sai Lazarô về bảo anh em ông… Chúa bác yêu cầu này… lý do: “Chúng đã có Môsê và các Tiên Tri…” Phải cho người chết về bảo thì chúng mới nghe… thì còn gì là đức tin, còn gì là công phúc? Bây giờ mà cứ ai đánh bài thì tức khắc rụng 2 bàn tay, ai đá vợ thì lập tức chân bị liệt, ai ăn cắp tức khắc có lưỡi dao chặt phăng cánh tay, ai có ý giết người thì lập tức có thòng lọng treo cổ nó lên ngọn cây… Trước những hậu quả nhãn tiền và tức khắc như thế thì ai dám phạm tội nữa? Nếu chỉ vì sợ hình phạt ghê gớm như vậy mà giữ luật, giữ đạo… thì có công gì?

   Biết tự giác, nghe lời các Thừa tác viên của Chúa hướng dẫn, dạy bảo mà thực hành nghiêm chỉnh đạo Chúa… mới đáng thưởng công bội hậu.

            ***********

 “Ai nghe lời các con là nghe Lời Ta, ai khi dễ các con là khi dễ Ta, ai khi dễ Ta là khi dễ Đấng đã sai Ta” (Lc 10, 16).


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo