THỨ NĂM TUẦN 16 TN

 

“Ai có thì được cho thêm và họ sẽ dư thừa còn ai không có thì ngay cái nó có cũng bị lấy đi” (Mt 13, 10-17

   1/ “Có lại được cho thêm” là trường hợp người nhận được ơn Chúa, Lời Chúa... biết quý trọng, ghi nhận, suy gẫm và đem ra thực hành... còn giúp người khác hiểu biết và thực hành nữa... Ơn Chúa, Lời Chúa như hạt giống gặp đất tốt, có nước tưới, phân bón... sinh hoa trái gấp trăm... đó là “Có thì cho thêm”. Trường hợp người được giao 5 nén bạc... lo làm ăn, tiết kiệm... sinh lãi 5 nén khác... ông chủ khen... còn truyền lấy 1 nén của tên lười biếng trao cho anh... bạn bè kêu: “anh đã có 10 nén rồi.” Ông chủ bảo: “Ai đã có thì cho thêm...

   2/ “Ai không có thì bị lấy đi...” là trường hợp người nhận ơn Chúa, nghe Lời Chúa rồi bỏ qua, chẳng thực hành, chẳng phát huy... họ giống như vệ đường hạt giống gieo xuống, chim trời liền tới nhặt đi... hay giống đá sỏi, bụi gai... hạt giống không mọc lên được... Chúa sẽ lấy “vốn” lại, không cho nó nữa... giống tên đầy tớ lười biếng đào lỗ chôn nén bạc của chủ... “Sao ngươi không gởi ngân hàng cho Ta? Để khi về Ta thu cả vốn lẫn lãi?”.

   3/ Phúc cho mắt các con vì đã thấy, tai các con vì đã nghe... bao vua chúa muốn nghe điều các con nghe mà không được nghe; muốn thấy các điều chúng con thấy mà không được thấy. Theo bạn Chúa nói có đúng không?

   Trên mộ thánh trẻ Đaminh Saviô (1842- 1857) có ghi hàng chữ: “Tôi có ít thời giờ nhưng tôi đã tận dụng để làm nhiều việc”.


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo