THƯ MỤC VỤ THÁNG 12

THƯ MỤC VỤ THÁNG 12

    

 
 

Quý Ông bà, Anh chị em, Thanh niên
nam nữ và Thiếu nhi thân mến.

 

 

 

THÁNG 12 – NĂM PHỤNG VỤ  2020 - 2021 NĂM B.

MÙA VỌNG

 “Mùuøa Voïng coù 02 ñaëc tính: vöøa laø muøa chuaån bò möøng leã troïng Giaùng Sinh, trong leã naøy, kính nhôù vieäc Con Thieân Chuùa ñeán laàn thöù nhaát vôùi loaøi ngöôøi; vöøa laø muøa maø qua vieäc kính nhôù naøy, caùc tín höõu höôùng loøng troâng ñôïi Chuùa Kitoâ ñeán laàn thöù hai trong ngaøy taän theá. Vì hai lyù do naøy, Muøa Voïng ñöôïc coi nhö muøa soát saéng vaø haân hoan mong ñôïi.”

A. SINH HOẠT MỤC VỤ

Ý cầu nguyện :

Cầu cho các quốc gia biết ưu tiên lo cho trẻ em: Xin cho mỗi quốc gia biết dùng những phương tiện cần thiết để ưu tiên lo cho tương lai của các trẻ em, cách riêng những trẻ em đang sống trong đau khổ.

GÍAO HUẤN SỐ 40)

CÁC BÍ TÍCH CỦA HỘI THÁNH (tt)

Hội Thánh, cùng với Đức Kitô là đầu làm nên như "một con người mầu nhiệm" (Đức Thánh Cha Piô XII, Thông điệp Mystici Corporis), hành động trong các bí tích với tư cách là "cộng đoàn tư tế" "có tổ chức" (Công đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium,11). Nhờ bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, dân tư tế có khả năng cử hành phụng vụ; ngoài ra, có một số Kitô hữu, được lãnh nhận bí tích Truyền Chức Thánh, "được thiết đặt nhân danh Đức Kitô để chăn dắt Hội Thánh bằng lời và ân sủng của Thiên Chúa" (Công đồng Vaticanô II, Hiến chế tín lý Lumen Gentium,11).

(Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1119).

Tình hình lũ lụt Miền Trung

Thưa bà con. Tình hình lũ lụt năm nay khá phức tạp do mưa lũ và bão từ Biển Đông đổ bộ vào miền trung nước ta. Bão chồng bão ảnh hưởng rất lớn: 130 người đã chết trong đợt bão lũ vừa qua. Và hiện nay còn hơn 20 người mất tích do đường sá bị tắc chưa vào để đào bới mà tìm kiếm được. Hiện nay 29/11 mưa bão vẫn còn hoành hành làm tắc đường từ Nha Trang lên Đà Lạt. Về vật chất nước đã rút nhưng do thiệt hại về nhà cửa tài sản gia súc, gia cầm vật nuôi trôi theo dòng nước lũ... hiện nay bà con còn nhiều mất mát không thể bù đắp được.

Trong yêu cầu "tương thân, tương ái"; "Lá lành, đùm lá rách." Giáo xứ chúng ta chung tay vì Miền Trung "Khúc ruột rà". Chúng tôi đã cùng bà con giang rộng vòng tay thân ái, cùng bà con trên Facebook và bà con Việt Kiều xa quê hương chung một tấm lòng: Quần áo, sách vở, mì tôm, gạo sữa, đường muối, nước mắm, tương, cá khô... Xe tải hơn 20 chuyến lớn nhỏ chuyển tới đồng bào miền Trung trong đêm khuya (Caritas Huế, Quảng Trị, Quảng Bình...) Chung tay nấu cơm nóng  "Nghĩa tình" cho các anh, chị cõng lương thực vào vùng bị cô lập.

Chúng tôi chân thành cám ơn những tấm lòng cao đẹp của người Việt Nam nói chung và bà con giáo dân giáo xứ Tân Sa Châu nói riêng cùng bà con các tôn giáo bạn làm vì "nghĩa đồng bào, cho Danh Cha Cả Sáng".

Tình Hình CoVid-19

Toàn cầu tính đến ngày 29/11/2020 lúc 23 giờ theo Báo Thanh Niên.

Toàn cầu: 62.378.797 số người nhiễm. Người tử vong: 1.454.979. Số người hồi phục: 39.940.303

Mỹ: ca nhiễm 13.247.384; tử vong 266.074; phục hồi 5.024.365

Ấn Độ: ca nhiễm 9.392.919; tử vong 136.696; phục hồi 8.802.267

Việt Nam : ca nhiễm 1.343; tử vong 35; phục hồi 1.179

Trong những ngày này thành phố chúng ta đã có hơn 2 người nhiễm bịnh Virút Vũ Hán và hơn 200 người đã đưa đi cách ly. (Phường 02 Tân Bình, Đường Bạch Đằng khu VII gx chúng ta.) và khử khuẩn hàng loạt địa điểm

Vì tình hình dịch Co-vít Vũ Hán phức tạp bà con giáo dân đi lễ mang khẩu trang, rửa tay ngồi giãn cách đúng qui định. Hạn chế tụ họp đông người phòng chống theo sự chỉ dẫn của sở y tế...

 

TÔNG HUẤN CHRISTUS VIVIT

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ (tt)

(catechesis.net) May 1, 2019

Chương VII

MỤC VỤ GIỚI TRẺ

  1. Việc mục vụ giới trẻ, như được làm trong truyền thống, đã bị chi phối rất nhiều bởi những thay đổi xã hội và văn hóa. Người trẻ thường không tìm thấy trong các chương trình thông thường của chúng ta sự đáp ứng các mối quan tâm, các nhu cầu, các khó khăn và các vấn đề của họ. Sự lan rộng và phát triển của các nhóm và các phong trào chủ yếu gắn với người trẻ có thể được coi như công trình của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng chỉ cho chúng ta những nẻo đường mới. Dù vậy, vẫn cần phải xem xét những cách thức mà các nhóm ấy tham dự vào toàn cảnh mục vụ của Giáo hội, cũng như cần có sự hiệp thông nhiều hơn giữa các nhóm, và sự phối hợp tốt hơn các hoạt động của họ. Mặc dù việc tiếp cận giới trẻ không bao giờ dễ dàng, có hai khía cạnh đã được thấy ngày càng rõ: sự ý thức rằng toàn thể cộng đoàn phải liên can vào công cuộc Phúc âm hóa người trẻ, và yêu cầu khẩn thiết rằng người trẻ phải đảm nhận một vai trò quan trọng hơn trong khung cảnh mục vụ.

Việc săn sóc mục vụ có tính liên hợp

  1. Tôi muốn tuyên bố rõ rằng chính người trẻ là tác nhân của sứ vụ giới trẻ. Chắc chắn họ cần được trợ giúp và hướng dẫn, nhưng đồng thời họ cũng cần được tự do phát triển các phương thức mới, với tính sáng tạo và với sự táo bạo nào đó. Vì thế ở đây tôi sẽ không cố gắng nêu ra một loại cẩm nang cho sứ vụ giới trẻ hay một hướng dẫn mục vụ thực hành. Tôi quan tâm nhiều hơn về việc giúp người trẻ sử dụng nhận thức, năng khiếu và sự hiểu biết của họ để tiếp cận những vấn đề và những mối ưu tư của các bạn trẻ khác bằng chính ngôn ngữ của họ.
  2. Người trẻ thúc đẩy chúng ta nhìn thấy nhu cầu cần phải có những phong cách và những chiến lược mới. Chẳng hạn, trong khi người lớn thường lo lắng sao cho mọi sự được lên kế hoạch chính xác, với những cuộc họp định kỳ và những thời gian cố định, thì đa số người trẻ ngày nay không quan tâm mấy đến kiểu tiếp cận mục vụ này. Mục vụ giới trẻ cần trở nên uyển chuyển hơn: Mời người trẻ đến các sự kiện hay các dịp cung ứng cơ hội không chỉ cho việc học hỏi, nhưng còn để chuyện trò, ăn mừng, ca hát, lắng nghe những chuyện thực và kinh nghiệm việc gặp gỡ Thiên Chúa hằng sống cùng với nhau.

B. THÔNG TIN GIÁO HỘI

Chiều thứ Bảy 28/11/2020, sau khi kết thúc Công nghị phong Hồng y tại đền thờ thánh Phê-rô, Đức Thánh cha Phanxicô và 11 tân Hồng y đã đến đan viện “Mẹ Giáo hội” để chào thăm Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI.

Thông cáo phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết “trong bầu khí thân thương, từng Hồng y đã chào Đức nguyên Giáo hoàng và ngài đã bày tỏ niềm vui vì cuộc viếng thăm. Sau khi hát kinh Lạy Nữ Vương, Đức nguyên giáo hoàng đã ban phép lành cho các Hồng y.”

Cuộc viếng thăm kết thúc vào lúc quá 5 giờ chiều.

Theo truyền thống

Việc viếng thăm đan viện Mater Ecclesiae - Mẹ Giáo hội - ở Vatican giờ đã trở thành thông lệ, luôn được lập lại từ Công nghị Hồng y năm 2016. Trong hai Công nghị đầu tiên vào các năm 2014 và 2015, Đức nguyên Giáo Hoàng  đã tham dự nghi lễ tại đền thờ thánh Phê-rô. Năm ngoái, khi chào đón các tân Hồng y, Đức Biển Đức XVI đã nhắc nhở họ về giá trị của lòng trung thành với Đức Giáo hoàng.

Nguồn: vaticannews.va

HĐGM: Thư mục vụ gửi cộng đồng Dân Chúa năm 2020

Anh chị em thân mến,

  1. Trong Tông Hiến Venerabilium Nostrorum,ngày 24 tháng 11 năm 1960, Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII công bố việc thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Năm nay 2020, chúng ta kỷ niệm 60 năm sự kiện đáng nhớ này. Chúng tôi vui mừng được gặp gỡ nhau trong Hội Nghị thường niên, tại Trung Tâm Mục Vụ của Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Thành Phố Hồ Chí Minh, xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể cộng đồng Dân Chúa và mong muốn chia sẻ cùng anh chị em vài tâm tình về đời sống và sứ mệnh Giáo Hội.
  2. Trong Tông Thư Jam in Pontificatus(1961), Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII viết: "Từ nay hầu hết các giáo phận ở Việt Nam sẽ do các Giám Mục bản quốc quản trị. Sự kiện đó minh chứng cách hùng hồn sự trưởng thành và khả năng của hàng giáo sĩ bản xứ nay đã đông đúc và được huấn luyện đầy đủ".Tại thời điểm đó, ở Việt Nam có khoảng 1.500.000 (một triệu rưỡi) người Công Giáo thuộc 17 giáo phận, ngày nay trên toàn quốc, có khoảng 7.000.000 (7 triệu) trong 27 giáo phận. Đây là dấu hiệu sự trưởng thành và phát triển của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, mặc dù việc loan báo Tin Mừng vẫn còn nhiều giới hạn. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa là nguồn mọi ân phúc, và tri ân các bậc tiền nhân về di sản cao quý các ngài để lại bằng mồ hôi và nước mắt, đôi khi bằng cả máu đào minh chứng niềm tin. Tâm tình tri ân đích thật không chỉ mời gọi chúng ta đón nhận mà còn phải sống, khai triển và chuyển tải di sản các ngài để lại, cách riêng là sự hiệp thông trong Giáo Hội và sứ mệnh làm muối cho đời, ánh sáng cho trần gian (x. Mt 5,13-16).
  3. Từ khi thiết lập Hàng Giáo Phẩm tới nay, dù phải đối diện với không ít khó khăn, thử thách, Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam vẫn luôn duy trì sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hoàn vũ, cũng như giữ gìn sự hiệp thông trong Giáo Hội tại quê nhà. Mỗi người chúng ta cần ý thức đóng góp phần mình vào việc xây dựng sự hiệp thông đó như thánh Phaolô kêu gọi: "Xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác"(Pl 2,2-4).

Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi cũng rất quan tâm đến những lệch lạc trong đời sống đức tin nơi một vài phong trào đạo đức, có thể do thiếu hiểu biết giáo lý, hoặc do những bất cập trong các hoạt động mục vụ tại một số giáo xứ. Vì thế, xin anh em linh mục, với đức ái mục tử, hãy nỗ lực đồng hành với anh chị em trong các giáo xứ nhằm giúp họ trở thành những môn đệ và tông đồ thực thụ của Đức Giêsu, Đấng là đường, là sự thật và là sự sống của tất cả mọi người (x. Ga 14,6).

  1. Hiệp thông trong Giáo Hội là để "cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống"(Kinh Đức Mẹ La Vang). Thật vậy, "vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô"(Hiến chế Mục Vụ, 1). Với tinh thần đó, trong những ngày này, chúng tôi kêu gọi anh chị em tích cực tham gia vào việc cứu trợ nạn nhân bão lụt tại miền Trung. Đồng thời, để ngăn ngừa dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, chúng ta hãy tuân thủ những quy định về y tế và góp phần với toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh.
  2. Để bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống, chúng tôi cũng muốn lưu ý anh chị em về việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Trong thế giới ngày nay, các phương tiện truyền thông hiện đại là khí cụ hữu hiệu đế mở rộng tâm trí, kết nối yêu thương và gia tăng tình liên đới. Đáng tiếc là có nhiều người sử dụng các phương tiện truyền thông để gây chia rẽ hơn là hiệp nhất, gieo rắc hận thù hơn là tình yêu, cổ vũ lầm lạc hơn là chân lý. Là người Công Giáo, chúng ta phải sử dụng các phương tiện truyền thông để phục vụ chân lý, tình yêu và hiệp nhất để đóng góp cho sự phát triển toàn diện của con người. Mới đây, ngày 10 tháng 10 năm 2020, tại vương Cung Thánh Đường Thánh Phanxicô Assisi, Carlo Acutis (1991-2006) được tuyên phong Chân Phước. Ngài là mẫu gương tiêu biểu cho chúng ta trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông để loan báo Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại.
  3. Thế giới kỹ thuật số cũng là "ngôi nhà" thân thương của người trẻ. Giáo Hội luôn quan tâm đến người trẻ, vì thế Giáo Hội Việt Nam dành ba năm 2019-2022 để tập trung vào mục vụ giới trẻ. Chủ đề mục vụ của năm 2021 tới đây là "Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình".Gia đình là nơi người trẻ tập sống tương quan căn bản với Thiên Chúa trong cầu nguyện, tương quan hiếu thảo với cha mẹ, và tương quan huynh đệ với anh chị em trong nhà. Gia đình cũng là nơi người trẻ học tập những đức tính nhân bản như trung thực, quảng đại, phục vụ, tinh thần trách nhiệm. Ước mong các bạn trẻ cùng với cha mẹ mình vun đắp gia đình thành ngôi nhà cầu nguyện, mái ấm yêu thương và nơi đào tạo con người trưởng thành toàn diện.

Chúng ta đang sống trong tháng Mân côi, xin Đức Mẹ Mân côi giúp chúng ta biết noi gương Mẹ thưa "Vâng" với Lời Chúa và trở thành sứ giả loan báo Tin Mừng cho người khác, bằng đời sống chan chứa yêu thương và dấn thân phục vụ.

Làm tại Trung tâm Mục vụ TGP. Sài Gòn - TP. HCM,

B. THÔNG BÁO

CHÚC MỪNG ĐƯC LÀM CON CHÚA THÁNG 10/2020:

Có thêm 07 em được làm con Chúa.Ngày 20/11/2020 có 09 anh chị em Tân Tòng được làm con Chúa, con của Hội Thánh.

CHÚC MỪNG HÔN PHỐI THÁNG 11/2019

Đaminh Nguyễn Phi Long và Têrêsa Trần Thị Thảnh (ngày 15/11). Trần Thành Tín và Maria Nguyễn Thị Hoàng Thanh Phụng (ngày 22 tháng 11)

VỀ NHÀ CHA THÁNG 10/2019: (R.I.P)

Bà Maria Mai Thị Đặt mất ngày 04/11/2020; Ông  Giuse Phạm Văn Bàng mất ngày 14/11/2020,  Anh Giuse Nguyễn Thanh Quang  mất ngày 14/11/2020. Cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các linh hồn.

 

                                                Tân Sa Châu, ngày 30/11/2020

                                              Linh mục Chánh xứ,

                                     

                                                 

 
 

                                                       

 

 

 


© Copyright 2019-2023 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo