THỨ HAI TUẦN 6 TN

 

(Mc 8, 11-13)

 

Bài suy niệm 1:

“Người Pharisêu đòi 1 dấu lạ để thử Chúa Giêsu.
Chúa thở dài và nói: Thế hệ này đòi dấu lạ.
Tôi bảo thật… sẽ chẳng cho 1 dấu lạ nào…”

   1/ Đòi dấu lạ mới tin… đó là thử thách Chúa. Chúa không bao giờ chấp nhận cho ai thử thách Người: Ngươi chớ thử thách Thiên Chúa (Mt 4, 7).

   2/ Dưới chân thập giá, những người biệt phái cũng thách thức Chúa: “Nếu ông là Đấng Kitô thì hãy xuống khỏi Thập Giá đi để chúng tôi tin”. Chúa Giêsu không xuống khỏi thập giá.

   3/ Đối với Chúa chỉ có niềm tin chân thành, mạnh mẽ dến độ “liều lĩnhmới hài lòng Chúa.

   Anh trộm lành thấy Chúa cũng chịu khổ hình như mình, chẳng tỏ ra chút quyền uy nào cả… chỉ có một đời thánh thiện không ai sánh kịp… anh tin và đã cầu khẩn kẻ bị đóng đinh như mình… “Lạy ông! khi nào về nước của ông, xin nhớ đến con”. Chúa đáp ứng liền: “Tôi bảo thật, ngay chiều nay anh sẽ ở trên Thiên đàng với Tôi”.

   4/ Tín hữu chưa trưởng thành thì nằng nặc xin Chúa phải ban điều mình xin… không cho hay chưa cho thì kêu trách Chúa, rồi chán nản việc đạo, ngã lòng, có khi bỏ Chúa… như thế có nghĩa là chúng ta thử thách Chúa… Chúng ta muốn bắt Chúa theo ý ta chứ không phải ta theo ý Chúa…

   Thánh Tiên Sa: “Tôi chỉ là trái banh, Chúa Giêsu là cậu bé thích đá banh, cậu đá lên bờ, đá xuống ruộng… chán thì đá vô xó nhà để lăn lóc đó… Tôi vui lòng miễn là cậu vui thôi …”. Tuyệt vời!

 


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo