THỨ HAI TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN

 

“Anh muốn tôi làm gì cho anh?
- Lạy Ngài! xin cho tôi nhìn thấy”(Lc 18, 35-43)

   1/ Anh ăn mày mù chưa gặp Đức Giêsu... anh chỉ nghe đồn... thế mà anh đã tin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế khi anh kêu: “Lạy Ông Giêsu! Con Vua Đavit” (danh hiệu Đấng Cứu Thế)

   2/ Để đến với Chúa anh phải vượt qua chướng ngại: dân chúng bắt anh im đi... anh càng kêu to.

   3/ Anh hoàn toàn tin tưởng Chúa và chỉ xin một điều là được thấy.

   4/ Chúa đã cho anh thấy... Vì anh đã tin... anh ca tụng Chúa, đi theo Chúa và làm cho đám đông tôn vinh Chúa.

   5/ Ơn được thấy cực kì quan trọng:

- Thấy Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế... biết bao người kể cả các bậc thông thái chưa thấy.

- Thấy Chúa là tất cả, theo Chúa mới được sống... mấy ai thấy?

- Thấy bổn phận phải tôn vinh Chúa và làm cho mọi người ca tụng Chúa... mấy ai thấy?

- Thấy Chúa Giêsu là đường, sự thậtsự sống... Là ơn cứu độ, là nguồn bình an và hạnh phúc... Mấy ai thấy? cho nên thiên hạ muôn đời vẫn theo xác thịt. Ma quỷ, thế gian đông hơn theo Chúa.

   Xin cho chúng con được thấy Chúa như anh mù, đồng thời cũng thấy bộ mặt giả trá thế gian để chúng con dẹp bỏ vui thú thế gian mà toàn tâm theo Chúa. Amen.

***********

 “Bỏ Ngài con đi với ai? vì Ngài có lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian. Bỏ Ngài con đi với ai? đời xa tắp tương lai mịt mờ, nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài con đi với ai?” (P. Kim).


Tin liên quan

Linh mục CHÁNH XỨ

Linh mục CHÁNH XỨ

Cha Vinh Sơn

Nguyễn Văn Hồng

Từ năm 2022

Linh mục PHỤ TÁ

Linh mục PHỤ TÁ

Cha Giuse

Phạm Việt Dũng

Từ năm 2022

Copyright © Giáo xứ Tân Sa Châu
Thiết kế website bởi Công ty Cổ phần Phần Mềm Zozo