THỨ HAI TUẦN 29 TN

“Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi
thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai” (Lc 12, 13-21)

   1/ Hãy giữ mình khỏi mọi sự tham lam, dư giả của cải chẳng bảo đảm cho mạng sống.

   Thánh Phaolô cũng dạy: “Cội rễ mọi tội ác là lòng ham mê tiền bạc của cải” (1 Tm 6, 10).

   2/ Dụ ngôn phú hộ trúng mùa, nhiều của... nhưng giải pháp cho tài sản này thì quá dở... “ăn chơi cho đã”.

   3/ Người đời có khi cho thế là hay nhưng Chúa bảo: “Đồ ngốc!” - Bạn theo sự đánh giá của người đời hay của Chúa?

   4/ Nội đêm nay đòi mạng ngươi. Có ai ngờ được cái chết? Người ta vẫn nói: “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Còn Chúa thì bảo: “Con Người đến như kẻ trộm”.

   5/ Để khỏi ngu ngốc:

- Tạ ơn Chúa cho có của cải.

- Tiết kiệm của Chúa ban. Không phí 1$.

- Sử dụng cho mục đích tốt: Nuôi sống và phát triền gia đình; giúp đỡ người nghèo; đóng góp cho nước Chúa, cho xã hội, công ích...

   6/ Ðó chính là cách làm giầu trước mặt Thiên Chúa.

   Tỷ phú Billl Gates là người đóng góp cho công tác từ thiện nhiều nhất (tới nay)... năm 2010 Ông kêu gọi các tỷ phú trên thế giới hiến tặng ½ gia tài cho người nghèo khi qua đời. Đã có 40 tỷ phú ký. Bản thân Bill, ông chỉ để lại cho các con 1% tài sản, còn lại bao nhiêu góp vào quỹ từ thiện.


© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo