THỨ HAI TUẦN 27 Thường niên

“Ai là người lân cận của Tôi?...
Ông hãy đi và làm như vậy” (Lc 10, 25-37)

   1/ Làm gì để được sống đời đời?

   2/ Mến Chúa hết lòngyêu người lân cận như chính mình (chính xác).

   3/ Ai là người lân cận?

   4/ Chúa trả lời bằng câu chuyện Người Samaritanô nhân hậu.

   5/ Một người Do Thái bị cướp đánh nhừ tử rồi bỏ dọc đường. Thầy tư tế đi ngang qua, thấy nạn nhân, bỏ mặc, tránh đường khác (giữ luật cấm đụng đến máu, và cũng sợ phiền). Thầy Lêvi đi ngang qua cũng né tránh.

   6/ Một người Samaritanô đi ngang qua thấy nạn nhân bèn chạnh thương, cứu giúp tận tình, không ngại phiền hà tốn kém... Kịch tính của câu chuyện ở chỗ: Người Do Thái kì thị người Samari, ghét họ, có luật cấm vào nhà họ (vì cho họ tạp chủng, không phải dòng dõi tinh ròng của tổ phụ Abraham) thế mà người Samari lại yêu thương giúp đỡ người Do Thái, kẻ thù ghét mình trong khi hai ông Do Thái, chức sắc chứ không phải dân đen lại (muốn tỏ ra mình giữ luật nghiêm túc) né tránh, coi luật cấm đụng tới máu hơn luật bác ái cứu người.

   Chúa kết thúc bằng câu hỏi: “Theo ông ai là người thân cận của kẻ bị cướp?” - Thầy thông luật trả lời: “Kẻ đã giúp đỡ y” - Chúa bảo: “Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy”.

   “Các ngươi nghe Luật dạy: Hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù...” (Mt 5, 43-44).

***********

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối... (Ng Duy).

 


© Copyright 2019-2024 Giáo Xứ Tân Sa Châu. Thiết kế bởi Zozo