THỨ HAI TUẦN 16 TN - THỨ BA TUẦN 16 TN

THỨ HAI TUẦN 16 TN

(Mt 12, 38-42)

“Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, sẽ chẳng cho chúng dấu lạ nào ngoài dấu lạ tiên tri Giona…”

   1/ Thế hệ thời Chúa Giêsu gian ác… đầy dẫy sự ác… thế hệ này còn ác hơn. Xưa không có bom đạn, nguyên tử… nay cơm gạo thì thiếu chứ cái đó thì thừa…

   2/ Thế hệ ngoại tình… phải hiểu là thờ đủ mọi loại ngẫu tượng, thờ cả những đứa ác ôn được người ta tôn lên làm lãnh tụ như Pônpốt, Hítler… thờ cả súc vật hạ đẳng… trong khi Chúa cao cả thì bỏ không thờ.

   3/ Thế hệ cứng đầu cứng cổ, đòi dấu lạ mới tin… trong khi dấu lạ vĩ đại nhất là Chúa Giêsu ngay trước mắt mà không tin. Ngày nay cũng vậy phép lạ cả thể là Thánh Lễ sát sườn thì không dự… nghe Đức Mẹ khóc ở đâu đó thì lũ lượt kéo tới, dâng cúng để mua ơn.

   4/ Hãy đợi đấy… ngày phán xét dân Ninivê sẽ đứng lên tố cáo thế hệ này vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối… Đấng cao trọng hơn Giona kêu gọi mà không ai nghe.

   Ngày ấy nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo thế hệ này vì bà đã từ mút cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Salômôn… thế mà Đấng cao trọng hơn Salômôn kêu mời chẳng ai nghe…

   Lạy Chúa! Chúng con đang sống giữa thế hệ gian ác… Xin cho chúng con đừng nhiễm lấy cái ác của thế hệ này nhưng luôn biết nghe lời Chúa mà sống tốt lành thánh thiện. Amen.

 

THỨ BA TUẦN 16 TN

(Mt 12, 46-50)

“Phàm ai thi hành ý muốn của Cha Tôi ở trên trời, người ấy là anh em, chị em và là Mẹ Tôi”.

   1/ Chúa Giêsu nói tới hai mối liên hệ: Huyết thốngThiêng liêng.

   2/ Với Chúa liên hệ Thiêng liêng mới quan trọng và bền vững, có khả năng đem lại sự sống đời đời.

   3/ Chúa Giêsu không coi thường hay hạ giá liên hệ Huyết thống. Hiếu thảo vẫn là điều răn đứng đầu trong liên hệ giữa người với người.

   4/ Lời tuyên bố của Chúa không làm tổn thương liên hệ Huyết thống với Đức Mẹ Maria mà còn tán dương liên hệ đó vì chẳng ai thi hành ý muốn của Chúa Cha bằng Mẹ Maria (Mẹ có cả hai liên hệ).

   Lạy Chúa Giêsu! chúng con không có diễm phúc là bà con huyết thống của Chúa... nhưng chúng con vẫn có thể trở thành bà con đích thực của Chúa nhờ lắng nghe và thực hành ý Chúa Cha trên trời. Amen.

***********

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối... (Ng. Duy).

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo