THỨ BẢY TUẦN 30 Thuong nien

 

(Lc 14, 1.7-11)

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống,
còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.

   1/ Được mời dự tiệc Chúa Giêsu quan sát thấy người ta thích chọn cỗ nhất mà ngồi.

   2/ Theo bản tính tự nhiên ai cũng muốn mình được vinh dự trước mặt người khác nhưng nếu vinh dự đó không do người khác dành cho mình mà do mình tự chiếm đoạt lấy (tự chọn chỗ danh dự mà ngồi, chẳng biết bao người lớn hơn mình) thì thật đáng xấu hổ khi người ta mời mình đi chỗ khác...

   3/ Nhân thấy tình trạng này Chúa dạy bài học Khôn ngoan và Khiêm nhường: Người khác tôn vinh mình vì thực chất của mình thì mới có giá trị. Người khác tôn vinh mình nhưng thực chất mình chẳng có gì thì cũng vô giá trị. Tự mình tôn vinh mình thì đó là kiêu ngạo, đáng nguyền rủa.

   4/ Luxife muốn bằng Đức Chúa Trời đã phải xuống làm ma quỷ. Ông Bà nguyên tổ muốn bằng Đức Chúa Trời, đã mang thân đọa đầy và phải chết...

   5/ Chúa nêu gương: “Hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, tâm hồn anh chị em sẽ được nghỉ an, bồi dưỡng” (Mt 11, 29).

   6/ Mẹ Maria giống Con mình mọi đàng: “Tôi đây là nữ tỳ Chúa, Tôi xin vâng như lời Sứ Thần Truyền” (Lc 1, 38).

   7/ Thánh Giacôbê quả quyết: “Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo và ban ơn cho kẻ khiêm nhường” (Gc 4, 6).

   “Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, Người sẽ cất nhắc anh chị em lên” (Gc 4, 10).

***********

Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng (M. Trầm).      

 


sssssssssssssssssss
© Copyright 2019-2024 GIÁO XỨ TÂN SA CHÂU. Thiết kế bởi Zozo